ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Семинар за наставнике Грађанског

У ЦСУ Чачак, 28. маја 2023. одржан је семинар „Обука за наставу Грађанског васпитања“. Циљ семинара је развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција и подстицања активизма младих у грађанском друштву.Учествовао је 25 наставника.

„ВURNOUT“ СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НА РАДУ И ПСИХОСОЦИЈАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА“

У суботу  20. маја 2023. У ЦСУ Чачак одржан је  семинар  „ВURNOUT“ СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НА РАДУ И ПСИХОСОЦИЈАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА“. Циљ семинара је развијање знања и ставова полазника програма обуке о узроцима и последицама стреса и изгарања на раду и њихово оспособљавање за препознавање извора стреса и предузимање мера, поступака и техника за сузбијање, превенцију и заштиту на раду. Присуствовали су наставници из Моравичког округа.

Насиље и превенција насиља у установама образовања и васпитања

У Центру за стручно усавршавање, 18. маја 2023. одржана је трибина  „Насиље и превенција насиља у установама образовања и васпитања“.
 Циљ скупа је развијање знања и вештина полазника за рано препознавање појаве насилног понашања у установама образовања и васпитања и предузимање превентивних и интервентних мера. Теме скупа су биле: превенција и заштита од насиља, друштвено-корисни односно,  хуманитарни рад у установама образовања и васпитања и превенција и заштита од дигиталног насиља. Чаланови програмског одбора и реализатори су  Перо Кнежевић, дипломирани економиста , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП, Биљана  Лајовић, специјалиста  школске психологије, и Богољуб Лазаревић, дипломирани економиста,МПНТР. Учествовали су наставници Моравичког округа.

Семинар за наставнике физике

У ЦСУ Чачак 13. маја 2023. одржан је  семинар за наставнике физике „Модели и експерименти у настави физике“. Семинар су реализовали Милан Ковачевић, доктор наука, Природно-математички факултет; Владимир Марковић, доктор физичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Ненад Стевановић, доктор физичких наука, ПМФ Универзитета у Крагујевцу. Присуствовали су наставници физике из Моравичког округа.

Семинар за васпитаче

У ЦСУ Чачак 13. маја 2023. одржан је  семинар „Од конфликта до сарадње - 7 моћи васпитача за јаку вртићку заједницу“ . Семинар су водили  Дијана Радојковић, Професор педагогије, Предшколска установа „Радосно детињство“, Нови Сад; Жана Ердељан, дипл.психолог, Центар за едукацију ''Кораци''. Присуствовали су васпитачи из Моравичког округа.

Семинар у Латвици

У организацији ЦСУ Чачак у ОШ „Јездимир Трипковић – Латвица, 22.априла  2023. одржан је семинар „Водич за васпитне изазове у школи“.Циљ семинара је оснаживање учесника за планирање, реализовање и евалуацију васпитног рада са ученицима кроз употребу конструктивних поступака, протективних механизама, метода и техника,ресторативне дисциплине, a у циљу постизања позитивне промене и одговорности.Ауторке семинара су Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак и Гордана Поповић-Божанић, школски педагог, Економска школа Чачак

Промоција приручника за менторски рад

21.априла  2023. у ЦСУ Чачак, одржана је промоција Приручника за менторски рад у образовању "Менторство-Водич за наставнике у школама" Завода за унапређивање образовања и васпитања.Приручник је настао као израз потребе да се обезбеди помоћ и подршка наставницима и стручним сарадницима, који се определе за менторски рад са приправницима.

Одржан семинар у Дољевцу

Програм „Увезивање и функционалност наставничке документације“ својим садржајем   унапређује  област програмирања, планирања  и извештавања у школи. Наше ауторке програма  Данијела Ковачевић Микић и Сања Перовановић  пружају подршку и дају савете  учесницима који похађају обуку током три  године колико важи акредитација. Школа „Вук Караџић“ из Дољевца је решила да унапреди ову област. У организацији ЦСУ Чачак 1. и 2. априла 2023. Одржане су обуке за наставнике ове школе.  Судећи по евалуацији семинара, обука је била веома корисна.

Знањем против злоупотребе дрога

IMG f5ed69a755d8e1ea460b572dfc1c826b VСеминар „Знањем против злоупотребе дрога“, одржан је 1 априла 2023. у Центру за стручно усавршавање Чачак. Семинар је исказан као потрба аставника који су чланови тимова за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Циљ семинара је подизање свести и унапређивање знања запослених у установама образовно-васпитног система о злоупотребама дрога, последицама и јачање њихових капацитета за превентивни рад са ученицима. Аутори семинара су Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије; Милан Пекић, , Канцеларија за борбу против дрога Владе РС; Богољуб Лазаревић,, МПНТР.

Вртић као сигурна база: Партиципација деце као основ демократске праксе и развијања квалитетног реалног програма у вртићу

Семинар за васпитаче "Вртић као сигурна база: Партиципација деце као основ демократске праксе и развијања квалитетног реалног програма у вртићу" одржан је 1. априла 2023..Циљ семинара је јачање капацитета практичара за развијање реалног програма у вртићу заснованог на савременим педагошким концепцијама и уважавању партиципације деце у сопственом учењу. Аутор семинара је Ивана Михић , доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду. Семинару су присуствовали запослени у предшколским установама.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2143888