ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

У ЦСУ одржана седница УО ДДШС

септембра 2021. године у ЦСУ Чачак одржана је VIII  седница  УО ДДШС. Седници су  присуствовали представници Мреже РЦ &ЦСУ  у циљу  успостављања будуће сарадње. Присуствовало је 20 директора.

Предавање СТУДИЈА СЛУЧАЈА: СТО ГОДИНА ЧАСОПИСА ЗЕНИТ И СУДБИНА ЗЕНИТСКЕ КОЛЕКЦИЈЕ одржано у ЦСУ Чачак

У организацији Народног музеја Чачак, 26. августа 2021. одржано је предавање сарадња кустоса конзерватора  „СТУДИЈА СЛУЧАЈА: СТО ГОДИНА ЧАСОПИСА ЗЕНИТ И СУДБИНА ЗЕНИТСКЕ КОЛЕКЦИЈЕ“ . Предавач је била проф.др Ирина Суботић, историчар уметности. Предавање је било намењено запосленима у музејима.

У ЦСУ одржана семинар „Час по мери детета“

У ЦСУ Чачак 25. августа 2021. године  одржан је семинар „Час по мери детета“. Циљ семинара је јачање компетенција наставника за рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању, примену одговарајућих стилова,стратегија и метода наставе полазећи од индивидуалних карактеристика и потреба ученика; управљање одељењем. Семинару је присуствовало 24 наставника.

Семинар „Мој час – учење за трећи миленијум“ одржан у ЦСУ Чачак

23. августа  2021. у Центру за стручно усавршавање Чачак одржан је семинар за наставнике из ОШ "Свети Ђакон Авакум" Трнава и ОШ "Марко Ђ. Катанић" Бресница, а 26. августа за групу из ОШ "Степа Степановић"  Горња Горевница. Семинар су водиле ауторке Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић„ и  Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић„.

Предавање на тему „Безбедност ученика и запослених у Дому ученика“

У организацији ЦСУ Чачак, 4. јула 2021. године одржано је предавање на тему „Безбедност ученика и запослених у Дому ученика“ у Дому ученика Врњачка Бања. Предавач је била Рада Каранац, просветни саветник у Школској управи Чачак. Присуствовало је 19 запослених.

Стручно саветовање „Подстицајна улога оцењивања“ одржано у ЦСУ Чачак

У Центру за стручно усавршавање  Чачак, 3. јуна 2021.одржано је саветовање на тему „Подстицајна улога оцењивања“. На тему „Врсте и технике оцењивања – Правилна примена подзаконске регулативе“ говорила је Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник, МПНТР Школска управа Чачак. Осврт на психохолшки аспект, кроз тему „Оцењивање као фактор мотивације за учење“ излагала је Марина Павловић, виши педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић“ Чачак. Саветовању је присуствовало 40 директора, стручних сарадника и наставника.

Семинар „Од самовредновања до екстерног вредновања“ одржан у ЦСУ Чачак

 

29. маја 2021. у ЦСУ Чачак одржан семинар „Од самовредновања до екстерног вредновања“. Иљ семинара је развијање културе квалитета. Разумевање повезаности екстерног вредновања са самовредновањем школе/установе/дома и самовредновањем наставника/васпитача. Јачање компетенција наставника/васпитача за примену метода и техника самовредновања. Аутори семинара су Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Ужицу и Александра Милошевић, магистар педагошких наука, Висока школа за васпитаче струковних студија. Семинару је присуствовало 23 наставника.

Семинар „Пројекти у предшколској установи“ одржан у ЦСУ Чачак

У ЦСУ Чачак 22. и 23. маја 2021. одржан је семинар „Пројекти у предшколској установи“ за васпитаче и стручне сараднике из ПУ „Радост“. Циљ семинара је оспособљавање и унапређивање вештина учесника семинара за: развијање пројеката на нивоу васпитне групе; развијање и презентовање пројеката на нивоу тимова и радних група; активно укључивање у процес развојног планирања као подршке квалитету. Број учесника 23.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1716117