ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Семинар за наставнике ОШ "Душан Јерковић" Костојевићи

У организацији ЦСУ  Чачак  16. јануара 2024. у ОШ "Душан Јерковић" Костојевићи одржан је семинар  „Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“. Циљ семинара је  унапређење компетенција запослених у образовно васпитним институцијама за препознавање знакова упозорења, и правовремену трансдисциплинарну интервенцију у заштити деце од занемаривања и злостављања.  Семинар су реализовале  Соња Јаћовић, мастер педагог, Центар за социјални рад Краљево и  Светлана Дражовић, дипл.психолог, Центар за социјални рад Краљево. Присуствовало је 28 наставника.

Радионица „Моја школа – моје безбедно место “

Радионица „Моја школа – моје безбедно место “ одржана је 26.децембра .2023 у Центру за стручно усавршавање Чачак. Радионицу су водили саветници-спољни сарадници Школске управе Чачак за област превенције насиља Марија Вуловић, Сања Ранковић Илић и  Ђулијано Ђулић. Радионици је присуствовала  начелница школске управе Чачак,  Слађана Парезановић.
Учествовали су ученици основних и средњих школа у Чачку , као и координатори школских тимова за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Ученици су кроз разговоре и решавање  групних задатака проналазили начине конструктивног и ненасилног решавања животних и школских ситуација  и трагали за начинима смањивања насиља како би школе биле место развоја и сигурности за сваког ученика. Координатори школских тимова разговарали су о задацима, тешкоћама , проблемима али и постигнућима својих Тимова за превенцију дидскриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Договорена је даља сарадња на нивоу тимова. Учествовале су Прехрамбено-угоститељска, Медицинска и  Економска средња школа, као и основне школе, „Вук Караџић“, „Милица Павловић“, „Ђенерал Марко Катанић“, „Свети Ђакон Авакум“, „Танаско Рајић“, „Владислав Петковић Дис“, „Прељина“, „Ратко Митровић“ и „Филип Филиповић“.

Одржан стручни скуп у Такову

У организацији ЦСУ Чачак,  25. децембра. 2023. у ОШ „Таковски устанак“ Таково, одржан је стручни скуп ,,Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака-законодавни оквир и пракса’’. Скуп је усклађен са законским новинама. Ауторке и реализаторке скупа су Гордана Поповић Божанић и Марија Вуловић. Скупу је присуствовало 35 наставника.

Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака-законодавни оквир и пракса

У ЦСУ Чачак,  21. 12. 2023. одржан је стручни скуп ,,Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака-законодавни оквир и пракса’’.  Теме  стручног скупа су следеће: васпитне и васпитно дисциплинске мере и правна заштита ученика, изрицање васпитних мера у складу са Правилницима о оцењивању у основне и средње школе, реализација појачаног васпитног рада, реализација и спровођење друштвено корисног рада, спровођење васпитно дисциплинског поступка(улога и задаци наставника, одељенског старешине, тима за НЗЗД, директора), процедуре и документација за реализацију васпитно дисциплинског поступка. Скуп је усклађен са законским новинама. Ауторке и реализаторке скупа су Гордана Поповић Божанић и Марија Вуловић. Скупу је присуствовало 70 наставника.

Представљање софтвера

4. децембра 2023. у Центру за стручно усавршавање у Чачку, одржан је састанак на коме је представљен софтвер који решава питања везана за протокол о поступању у одговору на насиље у установама образовања. Софтвер је представио Роберт Џунић, директор ОШ "Краљ Петар" из Ниша и члан Управног одбора Друштва директора школа Србије. Како је вођење васпитно-дисциплинских поступака једна од значајних тема за установе образовања и васпитања учешће директора из Моравичког округа је било значајно бројно.

Обука за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

У ЦСУ Чачак, 13. децембра 2023. одржана је  "Обука за информације од јавног значаја и заштиту података о личности", као помоћ због све већег  броја  пристиглих захтева за информације од јавног значаја. Разјашњено је низ  непознаница у вези са поступањем, било  је  говора о  потребним смерницама и  корацима које треба предузети од момента добијања захтева, односно које се све могућности могу предузети у поступању у законом одређеним оквирима. БПрисуствовали су запослени у школама, предшколским установама и јавним установама Чачка.

Програм „Вештине за адолесценцију“

IMG f348646b7f2ec3a1dc9ffdbe2ad5536a VУ циљу припреме раних адолесцената, ученика VI и VII разреда основних школа за изазове периода адолесценције, Министарство просвете, у сарадњи са Kанцеларијом Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC), реализује у 180 школа програм  ”Вештине за адолесценцију”. Програм  се реализује ради припреме раних адолесцената, ученика VI и VII разреда основних школа за изазове периода адолесценције. Циљ програма је јачање отпорности ученика на ризична понашања кроз развој вештина за превладавање стресних ситуација, као и препознавање и регулацију емоција.  У ЦСУ Чачак, 12. И 13. децембра 2023. реализована је осамнаеста и последња по реду обука.

Семинар „Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“ одржан у Приликама

У организацији ЦСУ  Чачак  6. децембра 2023. У ОШ “Сретен Лазаревић“ Прилике одржан је семинар  „Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“. Циљ семинара је  унапређење компетенција запослених у образовно васпитним институцијама за препознавање знакова упозорења, и правовремену трансдисциплинарну интервенцију у заштити деце од занемаривања и злостављања.  Семинар су реализовале  Соња Јаћовић, мастер педагог, Центар за социјални рад Краљево и  Славица Лужанин, професор разредне наставе, ОШ "Филип Филиповић" Чачак.

Семинар за колектив ОШ "Живан Маричић" Жича

У организацији ЦСУ  Чачак 2 и 3. децембра 2023. У ОШ “Живан Маричић“ Жича одржан је семинар  "Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи,  каталошки број  239. Циљ семинара је повећање компетенција наставника и стручних сарадника за унапређивање образовног рада и развијање новог приступа у настави и стратегија учења код деце са тешкоћама у развоју. Ауторке семинара су Jaсмина Кандић Шипетић, спец.мед.психологије,МА гешт.психотерап, и  Ана Богдановић, дипломирани дефектолог-логопед.

Увезивање и функционалност наставничке документације

У организацији ЦСУ Чачак  у ОШ „Момчило Настасијевић“  Горњи  Милановац одржан је семинар „Увезивање и функционалност наставничке документације“. Семинар је одржан 25. новембра 2023. у просторијама школе. Ауторке семинара су Сања Перовановић, професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак и  Данијела Ковачевић Микић, мастер филолошких наука, Школска управа Чачак. Циљ семинара је оснаживање наставника у програмирању, планирању и извештавању заснованом на аналитичко-истраживачкој пракси и прописаној законској регулативи. Повезивање кључних докумената у школи.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2330969