ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности одржана у ЦСУ Чачак

У суботу, 7. новембра 2020. године, у ЦСУ Чачак реализаован је семинар "Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности". Општи циљ семинара је унапређивање наставног процеса; повећање компетенција наставног кадра за организовање и рад у целодневној настави и развој еко-педагошких компетенција.
Реализатори семинара били су: Љиљана Ђуровић, доктор дидактичко-методичких наука , ОШ „Момчило Настасијевић„, Горњи Милановац; Јелена Недељковић, професор разредне наставе, ОШ "Момчило Настасијевић",а Горњи Милановац; Драгана Никитовић, професор разредне наставе, ОШ "Момчило Настасијевић" Горњи Милановац; Број учесника 18.

Трибина на тему “Значај сарадње школе са локалном самоуправом на заштити и унапређењу животне средине” одржана у ЦСУ Чачак

У оквиру пројекта „За природу заједно“  који се спроводи на територији Моравичког округа  реализује се пет активности. Једна од њих је и трибина на тему “Значај сарадње шkоле са лоkалном самоуправом на заштити и унапређењу животне средине” која је одржана у  Центру за стручно усавршавање  Чачак. Град Чачак препознаје и подржава све активности које се односе на заштиту и унапређење животне средине, што је и циљ овог пројекта. Партнери на пројекту су све предшколске установе, основне и средње школе и факултети.

Семинар за учитеље и наставнике који раде са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

31. октобра и 1. новембра 2020. године у ЦСУ Чачак реализаован је семинар "„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама. Реализатори семинара су: Сандра Скенџић, дипломирани дефектолог, ОШ "Антон Скала"; Снежана Бабовић Димитријевић, дипломирани дефектолог, специјалиста опште дефектологије, ОШ "Антон Скала"; Марина Спарић, дипломирани дефектолог, ОШ "Антон Скала"; Данијела Ђукић, дипл. дефектолог, ОШ "Антон Скала". Број учесника 21.

Семинар "Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације"

31. октобра 2020. године одржан је семинар "Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације"  у ЦСУ Чачак. Семинару је присуствовало 18 наставника.

Семинар „Разуми ме, подржи ме – упознај мој темперамент” за ПУ„Радост“

У ЦСУ Чачак  24. и 25. октобра 2020.  одржан је семинар „Разуми ме, подржи ме – упознај мој темперамент”. Општи циљ семинара је разумети и подржати јединственост личности детета и одраслог, из аспекта темперамента, у васпитно-образовном контексту. Аутори семинара су Марина Копривица, дипл. дефектолог логопед, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад и Жана Ердељан, дипл.психолог, ПУ ''Радосно детињство''. . Семинару је присуствовало 30  васпитача из ПУ „Радост“.

Стручно усавршавање у Моравичком округу

Улога ЦСУ Чачак је да спроводи стручно усавршавање на нивоу округа. У складу са тим у ЦСУ Чачак, 17. 10. 2020. године одржан је семинар "Како до успешне сарадње са родитељима" за наставнике школа "Милинко Кушић" Ивањица, "Мајор Илић" Кушићи и "Мићо Матовић" Катићи. Кроз теме семинара водиле су их ауторке семинара Гордана Поповић Божанић и Марија Вуловић.

Семинар „Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама у ЦСУ Чачак

У суботу, 10. октобра 2020. године, у ЦСУ Чачак реализаован је семинар "„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама. Општи циљ семинара је  унапређење образовног рада у школи,промовисање другачијег приступа наставном процесу који је заснован на флексибилности, различитим материјалима и садржајима који је прилагодљив сваком ученику у циљу боље мотивације и развоја интересовања за учење.
Реализатори семинара били су: Сандра Скенџић, дипломирани дефектолог, ОШ Антон Скала; Снежана Бабовић Димитријевић, дипломирани дефектолог, специјалиста опште дефектологије, ОШ Антон Скала; Марина Спарић, дипломирани дефектолог, ОШ Антон Скала; Данијела Ђукић, дипл. дефектолог, ОШ Антон Скала. Број учесника 30.

facebook banner

Број прегледа чланака
1526363