ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Стручно усавршавање у Моравичком округу

Улога ЦСУ Чачак је да спроводи стручно усавршавање на нивоу округа. У складу са тим у ЦСУ Чачак, 17. 10. 2020. године одржан је семинар "Како до успешне сарадње са родитељима" за наставнике школа "Милинко Кушић" Ивањица, "Мајор Илић" Кушићи и "Мићо Матовић" Катићи. Кроз теме семинара водиле су их ауторке семинара Гордана Поповић Божанић и Марија Вуловић.

Семинар „Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама у ЦСУ Чачак

У суботу, 10. октобра 2020. године, у ЦСУ Чачак реализаован је семинар "„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама. Општи циљ семинара је  унапређење образовног рада у школи,промовисање другачијег приступа наставном процесу који је заснован на флексибилности, различитим материјалима и садржајима који је прилагодљив сваком ученику у циљу боље мотивације и развоја интересовања за учење.
Реализатори семинара били су: Сандра Скенџић, дипломирани дефектолог, ОШ Антон Скала; Снежана Бабовић Димитријевић, дипломирани дефектолог, специјалиста опште дефектологије, ОШ Антон Скала; Марина Спарић, дипломирани дефектолог, ОШ Антон Скала; Данијела Ђукић, дипл. дефектолог, ОШ Антон Скала. Број учесника 30.

Семинар за наставнике музичке школе „Др Војислав Вучковић“ Чачак

Семинар "Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета" одржан је 3. и 4. октобра 2020. године у ЦСУ Чачак. Циљеви семинара су подизање компетенција запослених за подстицање развоја дечјих музичких способности, оспособљавање за примену савремених метода учења музике које доводе до постизања одличних резултата како у музичком тако и у општем образовању.  побољшање квалитета часа како током наставе у учионици, тако и током наставе на даљину. Учествовало 25 наставника из Музичке школе Чачак.

Семинар за ПУ „Радост“

У ЦСУ Чачак  27. септембра   2020.  одржан је семинар „Музички албум одрастања и сазнавања”. Општи циљ семинара је проширивање искуства полазника о значају слушања музике као и могућностима и начинима примене конкретног музичког материјала-композиција снимљених на компакт-диск, у оквиру пројекта ,,Музика с љубављу„.  Аутори  семинара су Мирјана Растовић, мастер теоретичар уметности , Радио телевизија Војводине Редакција музичког прог; Власта Орчић, дипломирани музичар-професор солфеђа, ОМШ„Јосип Славенски„ ; АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ, Академски музичар - флаутиста, ОМШ Јосип Славенски Нови Сад. Семинару је присуствовало 30  васпитача из ПУ „Радост“.

Стручно усавршавање за Економску школу Чачак

Семинар "Мој час- учење за трећи миленијум" одржан је 19. септембра 2020. године у ЦСУ Чачак. Теме су  побољшање квалитета часа како током наставе у учионици, тако и током наставе на даљину. Учествовало 28 наставника из Економске школе Чачак.

Стручни програм „Камен кроз призму културног наслеђа“

Стручни програм „Камен кроз призму културног наслеђа“ одржан 25. августа 2020. у ЦСУ Чачак у организацији Народног музеја у Чачку.

Прво предавање на тему „Записи у камену: препознати кроз петролошка испитивања, примењена у проучавању културног наслеђа, одржала је др Кристина Шарић, петролог, Рударско геолошког факултета у Београду.

Предавањем „Камени  корени цивилизације“ обухваћен је приказ употребе камена као сировине за израду разних предмета техником окресивања и глачања од доњег палеолита до металног доба. Предавач је др Јосиф Шарић, археолог.

Семинар „Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе“ за основне школе

У Центру за стручно усавршавање у  Чачку, 22. августа 2020. године,  одржан је  семинар  „Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе“.Општи циљ семинара је унапређивање знања наставника за ефикасно коришћење рачунара као подршке у изради потребне документације и квалитетнијег и потпунијег извођења наставе.

23. августа 2020. године исти семинар  .одржан је за наставнике основне школе "Милица Павловић". Било је 10 учесника.
24. августа 2020. године  семинар   је одржан  за наставнике основне школе "Свети Сава". Било је 10 учесника
У складу са потребама онлајн наставе, семинар су 28. августа 2020. године похађали наставници ОШ "Милица Павловић", Чачак и ОШ "Милан Благојевић", Лучани.

У ЦСУ Чачак за групу наставника из ОШ "Божо Томић" из Пријевора, 26. септембра 2020. године одржан семинар  „Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе“.

У Парку знања одржане радионице „Туристичка мапа Чачка“ и „Мој град“

У Парку знања 30 и 31. јула 2020. одржане радионице на тему „Туристичка мапа Чачка“ и „Мој град“ намењене ученицима старијих разреда, ау у циљу упознавања културних, историјских, географских и туристичких потенцијала града у коме живимо.

Опширније: У Парку знања одржане радионице...

facebook banner

Број прегледа чланака
1468056