ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Промоција приручника за менторски рад

21.априла  2023. у ЦСУ Чачак, одржана је промоција Приручника за менторски рад у образовању "Менторство-Водич за наставнике у школама" Завода за унапређивање образовања и васпитања.Приручник је настао као израз потребе да се обезбеди помоћ и подршка наставницима и стручним сарадницима, који се определе за менторски рад са приправницима.

Одржан семинар у Дољевцу

Програм „Увезивање и функционалност наставничке документације“ својим садржајем   унапређује  област програмирања, планирања  и извештавања у школи. Наше ауторке програма  Данијела Ковачевић Микић и Сања Перовановић  пружају подршку и дају савете  учесницима који похађају обуку током три  године колико важи акредитација. Школа „Вук Караџић“ из Дољевца је решила да унапреди ову област. У организацији ЦСУ Чачак 1. и 2. априла 2023. Одржане су обуке за наставнике ове школе.  Судећи по евалуацији семинара, обука је била веома корисна.

Знањем против злоупотребе дрога

IMG f5ed69a755d8e1ea460b572dfc1c826b VСеминар „Знањем против злоупотребе дрога“, одржан је 1 априла 2023. у Центру за стручно усавршавање Чачак. Семинар је исказан као потрба аставника који су чланови тимова за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Циљ семинара је подизање свести и унапређивање знања запослених у установама образовно-васпитног система о злоупотребама дрога, последицама и јачање њихових капацитета за превентивни рад са ученицима. Аутори семинара су Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије; Милан Пекић, , Канцеларија за борбу против дрога Владе РС; Богољуб Лазаревић,, МПНТР.

Вртић као сигурна база: Партиципација деце као основ демократске праксе и развијања квалитетног реалног програма у вртићу

Семинар за васпитаче "Вртић као сигурна база: Партиципација деце као основ демократске праксе и развијања квалитетног реалног програма у вртићу" одржан је 1. априла 2023..Циљ семинара је јачање капацитета практичара за развијање реалног програма у вртићу заснованог на савременим педагошким концепцијама и уважавању партиципације деце у сопственом учењу. Аутор семинара је Ивана Михић , доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду. Семинару су присуствовали запослени у предшколским установама.

Осми маскембал у оквиру Недеље аутизма

2.април је Светски дан особа са аутизмом. СОШО "1.новембар" обележава седмицу посвећену деци са аутизмом у виду предавања и трибина. И ове године као завршница недеље организован је 8. маскембал у Kултурном центру Чачак. Директорка ЦСУ Чачак била је члан жирија који је прогласио најмаштовитије маске.

Састанак о безбедности у дане завршетка школовања матураната

У ЦСУ Чачак 31. марта 2023. одражан је састанак чији је циљ био подизање нивоа свести о безбедности код матураната и свих грађана, као и смањења кривичних дела и прекршаја извршених у дане завршетка школовања матураната основних и средњих школа на подручју града Чачка. На састанку су били присутни и представници Дома здравља, Прекршајног суда, Канцеларије за младе, Центра за социјални рад, као и представници основних и средњих школа у Чачку.

Асертивна комуникација у образовној пракси

У ЦСУ Чачак 25. марта 2023. одржан је  семинар Асертивна комуникација у образовној пракси.  Циљ семинара је развијање компетенција запослених у образовању за асертивну комуникацију и унапређивање интерперсоналних односа са децом/ученицима, родитељима, колегама, представницима локалне заједнице..Присуствовалi su васпитачи у Дому ученика и наставници школа.

"И родитељи су важни"

Семинар за васпитаче "И родитељи су важни" одржан је 25. марта 2023. у ЦСУ Чачак.. Циљ семинара је развијање компетенција В-О кадра за комуникацију,сарадњу и заједништво са породицом;и креирање прилика за различите начине повезивања и учешћа породице у развијању културе заједнице учења у предшколској установи и локалној заједници.Аутор семинара је Љубица Поповић, мастер педагог, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад.Семинару су присуствовали запослени у предшколским установама.

Семинар за библиотекаре одржан у Београду

IMG c475b726a11ecf48d5c2e9460c869088 V

У  организацији ЦСУ Чачак, 18. марта  2023. одржан је  семинар  „Компетенције школског библиотекара“ у ОШ"НХ Синиша Николајевић" у Београду.Семинар су водиле  ауторке  Биљана Лукић, професор разредне наставе ОШ “Милица Павловић“ Чачак и  Дубравка Илић, дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак. Циљ семинара је савладавање правилног библиотечког пословања. Интегрисање програма рада библиотеке у образовно васопитни рад. Упознавање компетенција за стицање звања. Примена дигиталних алата у реализацији активности са ученицима и наставницима.Семинар је подржао ЦСУ Чачак, а налази се под каталошким бројем  3.

Семинар одржан у ЦСУ Лесковац

У  организацији ЦСУ Чачак, 18. марта  2023. одржан је  семинар  „Водич за васпитне изазове у школи “ у Центру за стручно усавршавање  Лесковац.  Семинар су водиле  ауторке  Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог и Гордана Поповић-Божанић, школски педагог. Циљ семинара је оснаживање учесника/ца за планирање, реализовање и евалуацију васпитног рада са ученицима кроз употребу конструктивних поступака, протективних механизама, метода и техника,ресторативне дисциплине, a у циљу постизања позитивне промене и одговорности.  На овом семинару наставници су оснажени за планирање, реализовање и евалуацију васпитног рада са ученицима кроз употребу конструктивних поступака, протективних механизама, метода и техника, ресторативне дисциплине, a у циљу постизања позитивне промене и одговорности.Семинар је подржао ЦСУ Чачак, а налази се под каталошким бројем  31.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2215669