ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Реализација семинара „Увезивање и функционалност наставничке документације“

Програм стручног усавршавања заснован на примени законских оквира у пракси, „Увезивање и функционалност наставничке документације“, одржава се данас, 18.3.2023. у ЦСУ Чачак. Семинар воде ауторке семинара Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник и Сања Перовановић, педагошки саветник. Присуствује 25 наставника.

Мотивациони поступци у настави

Центар за стручно усавршавање прати актуелности у образовању, сарађује са Школском управом и даје подршку наставницима  и спољним сарадницима.  Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа саветовање о мотивационим поступцима.Ссаветодавна активност саветника - спољног сарадника Биљане Ускоковић Брковић  одобрена је као стручни скуп / трибина „Мотивациони поступци у настави“. Организатор трибине је Центар за стручно усавршавање у Чачку. Трибина је  одржана 17. марта 2023.у ЦСУ Чачак, а колико је актуелна говори број од 58  учесника.

Неговање вредности у међуљудским односима

Семинар за васпитаче "Неговање вредности у међуљудским односима" одржан је 18. марта 2023. у ЦСУ Чачак.. Семинар су водиле Љубица Поповић, мастер педагог, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад; и Светлана Бошњак, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад. Семинару су присуствовали запослени у ПУ "Радост"..

Јавни наступ и комуникацијске вештине

У ЦСУ Чачак  18. марта 2023. одржана је  обука "Јавни наступ и комуникацијске вештине",  Обуку је водила Татјана Слијепчевић, тренер за јавни наступ, British Council . Присуствовали су наставници из школа са територије Чачка.

„Добра пракса – ИФКЈ у Републици Србији“.

У организацији ЦСУ Чачак, а у сарадњи са Градском управом, 14. 3. 2023. одржава се једнодневни семинар „Добра пракса – ИФКЈ у Републици Србији“. Семинар је намењен свим корисницима јавних средстава у Републици Србији. Семинар је у изведби консултанске компаније SEVOI FINANCIAL CONSULTING, а предавачи су Налведина Рукавина ing. и  Немања Радовић, мастер економиста. Присуствују запослени из установама Моравичког округа.

Семинар за ПУ "Моје детињство"

У ЦСУ Чачак 11. марта 2023. одржан је  семинар Препознати и уважити јединственост детета - пут ка решењу изазовног понашања. Семинар су водили  Жана Ердељан, дипл.психолог, Центар за едукацију ''Кораци' iи Марина Копривица, дипл дефектолог логопед , ПУ "Радосно детињство" Нови Сад. Циљ семинара је разумети и подржати јединственост личности детета и одраслог, из угла темперамента, у контексту реалног програма васпитне групе..Присуствовало је 30 васпитача.

Примена модела вишеструких интелигенција у настави

У ЦСУ Чачак 11. марта 2023. одржан је  семинар Примена модела вишеструких интелигенција у настави. Семинар су водили  аутори Данијела Кулић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини  и  Драган Николић, професор историје, Медицинска школа у Лесковцу. Циљ семинара је оспособљавање наставника да препознају, искористе и даље развијају вишеструке способности ученика кроз разноврсне технике, материјале и садржаје.Присуствовало је 15 наставника.

Организација, евалуација и вредновање активног часа физичког и здравственог васпитања

У ЦСУ Чачак 4. марта 2023. одржан је  семинар за наставнике физичког васпитања. Циљ семинара је подизање педагошке компетенције наставника у организацији часа физичког и здравственог васпитања  Аутори семинара суЈелена Игњатић, ОШ „Бора Станковић“ Каравуково; Маријана Ђукић, ОШ ''Бора Станковић'' Каравуково; Бојана Купусинац, дипломирани педагог, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци, Антонија Нађ Косановић, мастер, Градска управа града Сомбора. Присуствовало је 20 наставника физичког васпитања.

Семинар у ЦСУ Сомбор

У  организацији ЦСУ Чачак, 3. марта  2023. одржан је  семинар  „Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија“  у Центру за стручно усавршавање Сомбор.  Семинар су водили  аутори Далибор Чукљевић и  Зоран Луковић. Циљ семинара је оспособљавање наставника за употребу савремених технологија за израду статичких и динамичких презентација у различитим појавним облицима, као и креирање и обраду хипермедијалних садржаја потребних за израду презентација.Присуствовало је 15 наставника.

Обука за наставу Грађанског васпитања

У ЦСУ Чачак, 25. фебруара 2023. одржан је семинар Обука за наставу Грађанског васпитања. Циљ семинара је развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција и подстицања активизма младих у грађанском друштву.Учествовао је 30 наставника.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2215672