ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

У ОШ "Мито Игумановић" Косјерић одржан семинар „Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности“

У ОШ "Мито Игумановић" Косјерић, 11. марта  2020.  одржан је семинар „Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности“. Циљ семинара је унапређивање наставног процеса; повећање компетенција наставног кадра за организовање и рад у целодневној настави и развој еко-педагошких компетенција. Семинару је присуствовало 30 наставника.

У Центру за стручно усавршавање Чачак одржан семинар „Слика и прилика – визуелна писменост и ликовно наслеђе“

У Центру за стручно усавршавање Чачак, 22 и 23. фебруара  2020.  одржан је семинар „Слика и прилика – визуелна писменост и ликовно наслеђе“.  Општи циљ семинара је обогаћивање методолошког и педагошког приступа наставника у интерпретацији визуелне културе, развој компетенција наставника за проблематизацију )ликовних феномена и разумевање и комуницирање њихове улоге у савременом друштву. Аутор семинара је Драган Булатовић, доктор историје уметности, Филозофски факултет Универзитета у Београду.  Семинару је присуствовало 28 наставника.

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

У Центру за стручно усавршавање, 13 и 14. фебруара  2020.  одржан је семинар „Емоционални аспекти мотивације за школско учење“.  Циљ семинара је оснаживање наставника кроз стицање знања о емоционалним аспектима мотивације за учење, кроз усвајање вештина препознавања и мењања негативних мотивационих стилова код ученика; подршка у развоју личности и заштити емоционалног здравља ученика  Реализаторке семинара су Весна Петровић, доктор наука, Факултет педагошких наукаУниверзитета у Крагујевцу; Александра Степанов, дипломирани педагог, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад;. Семинару је присуствовало 29 наставника и васпитача у домовима ученика.

Стручно усавршавање као подршка самовредновању

 

У Центру за стручно усавршавање у Чачку, од 11. до 13. фебруара 2020. године,  реализована je акредитована једнодневна  Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда и самовредновање рада установа у основном и средњем образовању. Заједничким пројектом Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања,  биће обухваћене све школе Моравичког округа током 2020. године.
За школе из Моравичког округа обуку су реализуовале водитељски парови просветних саветника Школске управе Чачак: Слађана Парезановић (руководилац), Рада Каранац и Данијела Ковачевић Микић. 

Семинар „Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту“ одржан у Горњем Милановцу

У гимназији „Таковски устанак“, 7. фебруара  2020.  одржан је семинар „Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту“.  Општи циљ семинара је упознавање наставника, васпитача и стручних сарадника са значајем познавања и примене основних техника пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту при збрињавању одређених повреда и стања.  Семинару је присуствовало 15 наставника.

У Центру за стручно усавршавање Чачак одржан семинар „Обука наставника за примену различитих метода учења у настави“

У Центру за стручно усавршавање Чачак, 6. фебруара  2020.  одржан је семинар „Обука наставника за примену различитих метода учења у настави“.  Општи циљ семинара је повећање компетенција наставника за методику учења. Ауторке семинара су Радица Благојевић-Радовановић, дипломирани психолог, ОШ „Алекса Дејовић„ Севојно/Ужице; Гордана Томоњић, професор педагогије, ОШ „Стеван Јоксимовић„ Рогачица и ОШ „Душан Јерковић„; Жана Бојовић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу; Јасна Максимовић, доктор дефектолошких наука, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу. Семинару је присуствовало 19 наставника.

ЧЕТВОРЕ ОЧИ ЗА ДУХОВНО И ТЕЛЕСНО ЗДРАВЉЕ - Промоција Еко календара у оквиру Светосавске недеље ОШ „Милица Павловић”

У четвртак, 23. јануара 2020. године, у Центру за стручно усавршавање Чачак одржана је презентација Еко календара, под називом „Четворе очи за духовно и телесно здравље”. Програм је реализован као угледна активност у оквиру Светосавске недеље у ОШ „Милица Павловић”.
Ауторка др Љиљана Ђуровић представила је ново издање овог календара, његову примену у пракси и еколошке активности у ОШ „Момчило Настасијевић” у Горњем Милановцу. Професор биологије Маријана Марковић, координатор Еко школе, показала је како се у ОШ „Милица Павловић” обележавају датуми важни за развијање еколошке свести. Оливера Крупеж, професор књижевности и српског језика, говорила је о његовој практичној примени кроз различите угледне активности и акције које су се одржавале  протеклих година у ОШ „Милица Павловић”, на основу којих се могло видети да екологија може бити саставни део многих наставних садржаја.

Опширније: ЧЕТВОРЕ ОЧИ ЗА ДУХОВНО И ТЕЛЕСНО...

Семинар „Образујмо и васпитајмо децу/ученике да чувају животну средину“ одржан у Горњем Милановцу

У ПУ „Сунце“, 11 и 12. Јануара   2020.  одржан је семинар „Образујмо и васпитајмо децу/ученике да чувају животну средину“.  Општи циљ семинара Развијање еко-педагошких компетенција наставника са циљем квалитетнијег еколошког образовања и васпитања ученика.  Семинару је присуствовало  по 30 наставника.

Семинар за наставнике чачанске Гимназије

У Гимназији је 28. децембра .2019. године одржан семинар "Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи". Семинару је присуствовало 27 наставника.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1609862