ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Циклус обука од јавног интереса у Приликама

Циклус обука од јавног интереса под називом "И комуникација се учи" настављен  је реализацијом у суботу 10. децембра 2022. У ОШ „Сретен Лазаревић“ Прилике. Обуке су реализовале Катарина Дуњић Мандић и Тања Јаћимовић. За овај пројекат Центар за стручно усавршавање у образовању добио је посебно решење Министарства просвете.

Састанак у Центру за промоцију науке

Крај године увек доноси  сумирање свега шта се радило, као  и планирање активности које ћемо реализовати у години која нам долази.

У четвртак, 8. децембра 2022. године, у Центру за промоцију науке одржан је састанак директора Мреже РЦ и ЦСУ Србије.

Тема састанка била је  даља сарадња ових институција које заједно делују са циљем промоције и децентрализације науке.

Састанку је испред ЦСУ Чачак присуствовала директорка центра Тања Аћимовић.

“Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак“

ЦСУ Чачак организовао је одржавање семинара “Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак“, чија је циљна група наставници средњих стручних школа економске групе предмета. Семинар је одржан 10. децембра 2022. Реализаторке  семинара су овог пута биле  Данијела Рвовић, дипломирани економиста, Економска школа Чачак и  Ана Спасојевић, дипломирани економиста, Економска школа Чачак. Семинару је присуствовало 17 наставника.

Увезивање и функционалност наставничке документације

У ЦСУ Чачак, 10. децембра 2022. одржан је семинар "Увезивање и функционалност наставничке документације". Очекивани исходи програма су оснаживање наставника у програмирању, планирању и извештавању заснованом на аналитичко-истраживачкој пракси и прописаној законској регулативи, повезивање кључних докумената у школи.Аутоке програма су Сања Перовановић, професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, мастер филолошких наука, Школска управа Чачак Присуствовало је 28 наставника из Техничке школе Горњи Милановац.

Семинар за наставнике музичке школе

У просторијама ЦСУ Чачак, 10. децембра 2022. одржан је семинар за наставнике музичке школе "Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији". Очекивани исходи ове обуке унапређење наставе инструмента у основној и средњој музичкој школи, кроз постизање веће заинтересованости наставника за историјски информисано и теоријски детерминисано извођење.Аутор програма је Зоран Божанић, доктор наука, магистар уметности, Факултет музичке уметности. Присуствовало је 28 наставника.

Програм од јавног интереса одржан у ЦСУ Чачак

 

Програм од јавног интереса који решењем одобрава министар, под називом "И комуникација се учи" реализован је 3. децембра 2022. у ЦСУ_Чачак. Програму присуствују запослени из предшколске установ "Моје детињсрво". Ауторке програма су Kатарина Дуњић Мандић и Татјана Јаћимовић. Семинару је присуствовало 29 васпитача.

"Статичке и динамичке презентације у сверлу нових технологија"

У организацији ЦСУ Чачак у ОШ "Др Драгиша Мишковић " 3. децембра 2022. одржана је друга реализација семинара "Статичке и динамичке презентације у сверлу нових технологија". Циљ семинара је оспособљавање наставника за употребу савремених технологија за израду статичких и динамичких презентација у различитим појавним облицима, као и креирање и обраду хипермедијалних садржаја потребних за израду презентација.Присуствовало је 28 наставника.

Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи

Друга реализација семинара Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи, одржана 3. децембра 2022. у ЦСУ Чачак. Циљ семинара је повећање компетенција наставника и стручних сарадника за унапређивање образовног рада и развијање новог приступа у настави и стратегија учења код деце са тешкоћама у развоју. Учесници су били запослени у ШОСО "1. новембар" Чачак. 

„Сензоперцептивне активности у вртићу“

3.децембра 2022. године у ЦСУ Чачак реализован је семинар „„Сензоперцептивне активности у вртићу“.  Аутори семинара су  Невена Милановић Царевић, струковни васпитач, ПУ „Сунце“ Горњи Милановац; Сандра Остојић, докторант Факултета педагошких наука ,ПУ „Сунце“ Горњи Милановац. Семинару су присуствовали васпитачи из предшколске установа са територије града Чачка...

И комуникација се учи

У организацији ЦСУ Чачак 27.новембра 2022.године, у ОШ "Свети Сава" у Горњем Милановцу одржан је програм стручног усавршавања од јавног интереса у 2022.години "И комуникација се учи", одобрен Одлуком  министра просвете, науке и технолошког развоја. Аутори семинара су  Катарина Дуњић Мандић, Дипломирани школски психолог – педагог , Гимназија, Чачак; Татјана Јаћимовић, Школски психолог – педагог , Техничка школа, Чачак. Семинару је присутвовало 17 наставника.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2215677