ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Истраживачки задаци у настави српског језика и књижевности у контексту међупредметне и унутарпредметне корелације усмерене на исходе

У ЦСУ Чачак 27.новембра 2022. године одржан је семинар: "Истраживачки задаци у настави српског језика и књижевности у контексту међупредметне и унутарпредметне корелације усмерене на исходе", кат.бр 926. Семинару су присуствовали учитељи и наставници српској језика из школа из Чачка.

Од питања до сазнања- пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Дана 26. и 27.новембра 2022. године у ЦСУ Чачак реализован је семинар: „Од питања до сазнања- пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање“, кат.бр. 796.  Аутори семинара су  Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама; Душица Малбаша, специјалиста, Центар за драмски метод ИнДрама; Слађана Драшковић, Дипломирани васпитач , Пу „Наша Радост“ Смедерево; Гордана Панчић, мастер, ПУ“Звездара Београд. Семинару су присуствовали васпитачи из предшколске установе "Радост" из Чачка.

Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија

У организацији ЦСУ Чачак 26.новембра 2022. године одржан је семинар: "Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија", каталошки број 393. Семинар су реализовали   Милош Папић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг;  Далибор Чукљевић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Чачак; Зоран Луковић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак. Семинар је похађало 25 наставника из ОШ "ДР Драгиша Мишовић" из Чачка.

И комуникација се учи

У ЦСУ Чачак, 26.11.2022.године одржан је програм стручног усавршавања од јавног интереса у 2022.години "И комуникација се учи", одобрен Одлуком  министра просвете, науке и технолошког развоја. Семинару су присуствовали наставници и васпитачи из школа и предшколских установа из града Чачка.

„Интердисциплинарни приступ у настави српског језика и књижевнисти и употреба дигиталних алата у настави“

У ЦСУ Чачак  24. новембра 2022.одржана је акредитована трибина „Интердисциплинарни приступ у настави српског језика и књижевнисти и употреба дигиталних алата у настави“. Аутори трибине су Ана Павловић и Марина Милошевић.Било је присутно 30 наставника.

Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња

У ЦСУ Чачак 19. 11. 2022.  одржан је семинар  Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња. Учесници су били запослени у ОШ"Вук Караџић" Чачак. Циљ семинара је стицање и развијање комуникацијских вештина наставника, потребних за квалитетну професионалну сарадњу и успешну реализацију наставних и ваннаставних активности.

„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“

Прва реализације обуке коју је подржао ЦСУ Чачак, „Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“, одржана је 19. новембра 2022. у Центру за стручно усавршавање Чачак. Присуствовали су наставници из чачанских школа.

Увезивање и функционалност наставничке документације

 

Прва реализације обуке коју је подржао ЦСУ Чачак, УВЕЗИВАЊЕ И  ФУНКЦИОНАЛНОСТ НАСТАВНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, каталошки број 750, одржана је 19. новембра 2022. у Центру за стручно усавршавање Чачак. Присуствовали су наставници из чачанских школа.

Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман

ЦСУ Чачак је подржао акредитовани семинар Дискалкулија,-превенција, дијагностика и третман, који се 5. новембра 2022.одржавао у просторијама центра. Ауторке семинара су Марија Ђукиц и Верица Стојић.

Семинар за васпитаче

У ЦСУ Чачак 19. 11. 2022.  одржан је семинар Језичке игре као подстицање развоја говора код деце, за ПУ "Моје детињство".  Циљ семинара je упознавање полазника с теоријским знањима из језика и комуникације на којима почивају језичке игре деце предшколског узраста и креирање различитих језичких игровних активности и ситуација. Присутно је било 24 учесника.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2215678