ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Семинар за васпитаче ПУ „Лептирићи“ у Ражњу

8. јуна 2019. године у организацији ЦСУ Чачак, одржан је семинар „Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе Сензомоторни зид“, за васпитаче  ПУ „Лептирићи“ у Ражњу. Семинар је подржао ЦСУ Чачаки у Каталогу стручног усавршавања, налази се под редним бројем 754. Учествовало је 30 васпитача.

Семинар за наставнике Машинско- саобраћајну школу у Чачку

Акредитовани семинар под називом  „Мој час – учење за трећи миленијум“,  реализован је 1. јуна 2019. године у Центру за стручно усавршавање у Чачку. Семинару је присуствовало 18 наставника из Машинско- саобраћајне школе у Чачку.

Семинар „Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул 1“ за ПУ „Моје детињство“

Акредитовани семинар под називом  „Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул 1“,  реализован је 1. јуна 2019. године у Центру за стручно усавршавање у Чачку. Семинару је присуствовало 30 васпитача из предшколске установе „Моје детињство“.

У ЦСУ одржан семинар „Обука за наставу Грађанског васпитања"

У Центру за стручно усавршавање у  Чачку, 1. јуна 2019. године,  одржан је  семинар  „Обука за наставу Грађанског васпитања “,под каталошким бројем 270.Општи циљ семинара је „ развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција и подстицања активизма младих у грађанском друштву“.Учествовало је 15 наставника.

Програм подршке одељењском старешини за ОШ „Иво Андрић“ у Београду

У OШ „Иво Андрић“ у Београду, 31. маја  2019. године, одржан је семинар  Програм подршке одељењском старешини. Семинар се налази под редним бројем 71  у Каталогу програма, ауторке су  школски психолог – педагог Татјана Јаћимовић, Техничка школа, Чачак, школски психолог – педагог Катарина Дуњић Мандић, Гимназија, Чачак и школски педагог Гордана Поповић Божанић, Економска школа, Чачак. Семинару је присуствоало 30 наставника.

Односи са јавношћу значајни и у образовним установама

PR FTN3

Факултет техничких наука у Чачку и Центар за усавршавање Чачак, уз подршку Универзитета у Kрагујевцу, организовали су 25. маја 2019. године стручну конференцију „Односи са јавношћу у установама образовања – 5 ПР 2019 „.61246781 827755977598769 7479559192341118976 n

Kонференција је намењена запосленима на факултетима, високим, средњим и основним школама и студентима са различитих факултета.  Предавачи,  др Драгана Бјекић, др Милица Стојковић, Горица Станојевић и мр Наташа Цвијовић говориле су о функцијама односа са јавношћу, стратегијама и тактикама као и њиховој практичној примени у установама високог образовања. Циљ конференције је да се укаже на  значај организованих односа са јавношћу као активности које представљају смишљено, планирано и стално настојање да се успостави и одржава међусобно разумевање између установа образовања и њеног окружења. Суорганизатори конференције су Факултет за хотелијерство и туризам   у Врњачкој Бањи, Факултет педагошких наука у Јагодини и Центар за подстицање дијалога и толеранције, док је покровитељ скупа Град Чачак.PR FTN5

За ПУ „Радост“ одржан семинар „Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање“

У Центру за стручно усавршавање у  Чачку, 25 и 26.  маја 2019. године,  одржан је  семинар  „Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање“, каталошки број 652, област предшколско васпитање и образовање.. Семинар су реализовале Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама и  Емина Живојиновић, дипломирани васпитач, ПУ „Нада Наумовић”. Учествовало је 30 васпитача.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1609876