ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Компетенције школског библиотекара

У ЦСУ Чачак 22. октобра 2022. одржан је семинар “Компетенције школског библиотекара“, намењен школским библиотекарима. Ауторке семинара су Биљана Лукић, професор разредне наставе, ОШ “Милица Павловић“ Чачак и Дубравка Илић, дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак.

Организован и ефикасан наставник у хибридном моделу наставе

У ЦСУ Чачак 22. октобра 2022. одржан је семинар “Организован и ефикасан наставник у хибридном моделу наставе“, за наставнике ОШ“Милица Павловић“. Ауторке семинара су Биљана Ускоковић Брковић, дипломирани биолог, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Љиљана Иванковић, професор технике и информатике, ОШ “Милица Павловић“ Чачак.  Семинару је присуствовао 21 наставник.

Семинар из области „стручни предмети у средњем стручном образовању“

ЦСУ Чачак током свог дугогодишњег рада препознао је недостатак стручних семинара. Тако је подржао акредитацију семинара  “Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак“, чија је циљна група наставници средњих стручних школа економске групе предмета. Ауторке семинара су Јасмина Гајић, дипломирани економиста , Економско-трговинска школа Сопот; Данијела Рвовић, дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Драгана Јаковљевић, дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Ана Спасојевић, дипломирани економиста, Економска школа Чачак. Семинар је одржан по први пут у Центру, 22. октобра 2022. Семинару је присуствовало 20 наставника.

Планирање, праћење и вредновање постигнућа ученика

 

Трибина „Планирање, праћење и вредновање постигнућа ученика“ одржана је 25. oктобра у ЦСУ Чачак. У складу са потребама за стручним усавршавањем настаника и пратећи актуелности у образовању Центар је подржао акредитацију трибине. Ауторке трибине су Катарина Дуњић Мандић и Татјана Јаћимовић. Било је присутно 46 наставника.

Игре у природи, игре са ризицима

У ЦСУ Чачак одржан је семинар "Игре у природи, игре са ризицима" за ПУ "Моје детињство".  Ауторка семинара је Тијана Боговац, мастер педагог, Предшколска установа Чукарица. Присутно је било 30 учесника.

Семинар за ПУ "Радост"

У ЦСУ Чачак одржан је семинар "Игре у природи, игре са ризицима" за ПУ "Радост".  Ауторка семинара је Тијана Боговац, мастер педагог, Предшколска установа Чукарица. Присутно је било 30 учесника.

У ЦСУ Чачак одржан семинар "Водич за васпитне изазове школи"

У ЦСУ Чачак 15.октобра 2022. године одржан је семинар "Водич за васпитне изазове школи", каталошки број 31. Аутори семинара су Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог и Гордана Поповић Божанић, школски педагог. Семинару је присуствовало 17 учесника из средњих школа са територије града Чачка: Економска школа, Техничка школа и Машинско-саобраћајна школа.

Семинар "Деца са развојним и психичким тешкоћама(хиперактивност, аутистични сектар, поремећаји школских вештина) у школи", одржан у ЦСУ Чачак

У ЦСУ Чачак 15. и 16. октобра одржан је семинар: "Деца са развојним и психичким тешкоћама(хиперактивност, аутистични сектар, поремећаји школских вештина) у школи, каталошки број 239. Аутори семинара су Јасмина Кандић Шипетић, спец.мед.психологије, МА гешталт психотерапеут и Ана Богдановић, дипломирани дефектолог. Присутни су били наставници из основних и средњих школа из Чачка.

Oкругли сто - Државна матура: изазов за наставнике

У сарадњи са Заводом за унапређивање квалитета образовања и васпитања, Пројекат државне матуре организовао је округли сто, 20. oктобра 2022. посвећен изазовима које државна матура ставља пред наставнике. На скупу се разговарало и о могућностима да се ови изазови превладају, кроз развој ефикасног система подршке. Испред Мреже РЦ&ЦСУ Србије присуствовали су председник и потпредседник Управног одбора Мреже, Дејан Томић и Тања Аћимовић.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2215679