ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Семинар за учитеље и наставнике који раде са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

31. октобра и 1. новембра 2020. године у ЦСУ Чачак реализаован је семинар "„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама. Реализатори семинара су: Сандра Скенџић, дипломирани дефектолог, ОШ "Антон Скала"; Снежана Бабовић Димитријевић, дипломирани дефектолог, специјалиста опште дефектологије, ОШ "Антон Скала"; Марина Спарић, дипломирани дефектолог, ОШ "Антон Скала"; Данијела Ђукић, дипл. дефектолог, ОШ "Антон Скала". Број учесника 21.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1609873