СТРУЧНА ВЕЋА

Подстицање професионалног организовања просветних радника једна је од активности Регионалног центра – Чачак.

СТРУЧНО ВЕЋЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА

На иницијативу Регионалног центра – Чачак у суботу 06.10.2007. године у просторијама РЦ основано је Стручно веће професора-предавача грађанског васпитања Моравичког округа. Циљеви Стручног већа су:

  • Унапређење наставе грађанског васпитања;
  • Дружење и размена искустава;
  • Упознавање свих просветних радника са програмом предмета грађанско васпитање;
  • Упознавање шире јавности са програмом предмета грађанско васпитање.

На другом скупу професора грађанског васпитања одржаном у Регионалном центру, 22.11.2007. изабрани су председник Стручног већа за Чачак, Марија Вуловић и Извршни одбор за Моравички округ. Састанку Стручног већа грађанског васпитања одржаном 1.12.2007. присуствовала је Наташа Ђуричић, координатор Грађанских иницијатива. Договорено је да Грађанске иницијативе 15.01.2008. одрже бесплатан семинар у Регионалном центру за професоре грађанског васпитања Моравичког округа. Тема сминара биће „Јавно заговарање „. Грађанске иницијативе поклониле су библиотеци Регионалном центра комплет књига на тему грађанског васпитања.

ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ СТВАРАОЦИ

Дружење просветних радника стваралаца, 10.11.2007. протекло је у изузетно добром расположењу. Просветни радници читали су и рецитовали своју поезију. Миливоје Трнавац промовисао је своју „Антологију љубавне поезије просветних радника“. Скуп је увеличао хор КУД „Абрашевић“ својим наступом.

ВЕРОУЧИТЕЉИ

Скуп вероучитеља Чачка у Регионалном центру 24.11.2007. био је неформалан. Разматране су могућности упознавања свих просветних радника са програмом предмета верске наставе.

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИНФОРМАТИЧАРА

На скупу професора информатике Чачка, 24.11.2007. у Регионалном центру формирано је Стручно веће информатичара. За председника Актива изабрана је Зорица Максимовић, а њен заменик је Александар Дилпарић. Изабран је и Извршни одбор.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Стручно веће професора српског језика и књижевности Моравичког округа формиран је 15.12.2007. у Регионалном центру. Оливера Крупеж изабрана је за председницу Стручног већа, а њен први помоћник је Оливера Лабудовић. Изабрана је и редакција будућег часописа професора српског на челу са Слађаном Лишанин и Данијелом Ковачевић-Микић.

ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ

Стручно веће професора ликовног васпитања Моравичког округа формиран је 15.12.2007. у Регионалном центру. Подршку удруживању професора ликовног образовања дали су Уметничка галерија „Надежда Петровић“ и познати српски сликар Божидар Плазинић, који се и лично обратио присутнима. Сликар Плазинић изнео је идеју о формирању ликовних колонија у селима Моравичког округа, што би допринело повећању броја слика по сеоским школама. Председник Стручног већа је Снежана Биорац, а њен помоћник Предраг Тешић.

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА ГЕОГРАФИЈЕ

Стручно веће географа у Чачку постоји већ дужи низ година, а свој први састанак у Регионалном центру одржали су 22.12.2007. године. Том приликом представници Регионалног центра упознали су географе са наменом Регионалног центра и могућностима узајамне сарадње.

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА ИСТОРИЈЕ

Историчари Чачка формирали су своје удружење пре неколико година. На њихову иницијативу 22.12.2007. одржан је заједнички састанак са преставницима Регионалног центра. Интересовања историчара била су везана за стручно усавршавање. По њиховој жељи у периоду од 16-18. јануара 2008. у Регионалном центру биће одржан семинар „Историја-учитељица живота“.

СКУП МАТЕМАТИЧАРА

Професори математике Моравичког округа окупили су се у Регионалном центру 22.12.2007. године. Формирање удружења математичара одложено је за прво наредно окупљање. По избору математичара у регионалном центру ће 10-11. јануара бити одржан семинар „Математика у свету око нас“.

СТРУЧНИ АКТИВ ПРОФЕСОРА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА  формиран је 6. октобра 2012. године у Регионалном центру Чачак. Професори немачког језика донели су годишњи план рада и исказали своје потребе за стручним усавршавањем.Годишњи план актива можете видети овде

УДРУЖЕЊЕ  НАСТАВНИКА МУЗИКЕ „МОКРАЊАЦ“ основано 13. 9. 2012.године, На оснивачкој Скупштини усвојен је Статут и изабран Управни одбор удружења. Удружење обухвата 13 основних школа из Чачка и Горњег Милановца и 5  чачанских средњих школа. Област остваривања циљева је музичко образовање.

Крајем новембра  2012. године, у Чачку је основано Удружење професора страних језика Моравичког округа са циљем да се унапреди рад и сарадња професора страних језика у свим образовним установама, да се обезбеди бржи и квалитетнији проток информација из области наставе  страних језика, да се унапреди сарадња између основних и средњих школа у погледу квалитетније наставе страних језика, као и да се организују стручни скупови ради сталног стручног усавршавања чланова Удружења и примене савремених наставних средстава  и најновијих достигнућа методике и методологије са акцентом на језику као средству комуникације.Удружење ће сарђивати са сличним удружењима у земљи и иностранству, дистрибутерима стране књиге, организаторима стручних скупова и семинара, Регионалним центром за професионални развој, Стручним друштвом за стране језике и књижевности Србије, Школском управом, надлежним министарством, језичким школама, као и са свим васпитно образовним установама у округу.

У оквиру овог Удружења налазе се активи професора енглеског, немачког, италијанског, француског и руског језика.

Е-маил:   upsjmo@gmail.com