Стратегија сталног професионалног развоја наставника спроводи се кроз јединствен концепт основног образовања (студије), приправништва, стручног усавршавања, система праћења и професионалног напредовања кроз звања.

 

ЦИЉ Стручно усавршавање уз рад спроводи се у циљу континуираног развоја професионалних компетенција.

 

КАКО? – Активним учешћем у сопственом континуираном стручном усавршавању и унапређивању образовног система; – Укључивањем у процес доживотног образовања уз подршку школе, центара за професионални развој, факултета, Министарства просвете Републике Србије и локалне заједнице.

 

НОВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ – Завод за унапређивање образовања и васпитања; – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

 

СТРУКТУРА ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – Центар за стратешки развој; – Центар за развој програма и уџбеника; – Центар за професионални развој запослених; – Центар за стручно и уметничко образовање.

 

ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ – НАЦИОНАЛНИ НИВО – Унапређивање и развој система стручног усавршавања и професионални развој запослених у установи; – Полагање испита за дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника и испита за дирекрора; – Вредновање квалитета остваривања програма сталног стручног усавршавања запослених; – Пружање стручно-педагошке помоћи наставнику, васпитачу и стручном сараднику; – Сарадња са наставничким факултетима, универзитетима и другим стручним институцијама у земљи и иностранству.