Тања Аћимовић,  директор

Маја Чакаревић, секретар

Љиљана Војиновић, стручни сарадник

Марија Павловић, рачуновођа