Чланови Управног одбора:

  • Наташа Савићевић Парезановић, представник оснивача- председник
  • Живорад Которчевић, представник оснивача,
  • Весна Радовић, представник оснивача,
  • Дарко Срнић, представник оснивача,
  • Милко Иконић, представник основног образовања,
  • Владан Ницовић, представник средњег образовања,
  • Слађана Парезановић, представник школске управе

Чланови Надзорног одбора:

  1. Милан Савић, представник оснивача- председник
  2. Душанка Чворовић, представник оснивача,
  3. Драган Капларевић, представник оснивача