Компетенције школског библиотекара

Каталошки број – 3
Назив програма – Компетенције школског библиотекара
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Биљана Лукић, Професор разредне наставе, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Дубравка Илић, Дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак
Реализатори – Биљана Лукић, Професор разредне наставе, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Дубравка Илић, Дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак
Област – библиотекарство
Компетенције – К23
Приоритетна област – Унапређивање стручних – предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању Опширније

Водич за васпитне изазове у школи

Каталошки број – 31
Назив програма – Водич за васпитне изазове у школи
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак; Гордана Поповић-Божанић, Школски педагог, Економска школа Чачак
Реализатори – Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак; Гордана Поповић-Божанић, Школски педагог, Економска школа Чачак
Област – васпитни рад
Компетенције – К3, К19, К23
Приоритетна област – Унапређивање стручних – предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању Опширније

Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња

Каталошки број – 157
Назив програма – Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Милорад Дашић, магистар филолошких наука , Девета гимназија, Нови Београд; Ненад Гугл, Мастер филолошких наука, Трећа гимназија, Врачар
Реализатори – Милорад Дашић, магистар филолошких наука , Девета гимназија, Нови Београд; Ненад Гугл, Мастер филолошких наука, Трећа гимназија, Врачар
Област – васпитни рад
Компетенције – К4
Приоритетна област – Унапређивање стручних – предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
Опширније

Сарадња са родитељима – континуирано јачање међусобног поверења

Каталошки број – 174
Назив програма – Сарадња са родитељима – континуирано јачање међусобног поверења
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић“
Реализатори – Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић“
Област – васпитни рад
Компетенције – к4, к20, к23
Приоритетна област – Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
Опширније

„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“

Каталошки број – 221
Назив програма – „Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Светлана Дражовић, Дипл.психолог, Центар за социјални рад Краљево; Далиборка Поповић, Доктор педагошких наука, Универзитет у Приштини -Учитељски факултет; Соња Јаћовић, Мастер педагог, Центар за социјални рад Краљево; Славица Лужанин, Професор разредне наставе, ОШ „Филип Филиповић“ Чачак
Реализатори – Светлана Дражовић, Дипл.психолог, Центар за социјални рад Краљево; Далиборка Поповић, Доктор педагошких наука, Универзитет у Приштини -Учитељски факултет; Соња Јаћовић, Мастер педагог, Центар за социјални рад Краљево; Славица Лужанин, Професор разредне наставе, ОШ „Филип Филиповић“ Чачак
Област – васпитни рад
Компетенције – к3, к5, к11, к14, к20, к23
Приоритетна област – Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
Опширније

Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина) у школи

Каталошки број – 239
Назив програма – Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина) у школи
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Jaсмина Кандић Шипетић, Спец.мед.психологије,МА гешт.психотерап, Савтовалиште за децу и младе, ДЗ Чачак; Ана Богдановић, Дипломирани дефектолог-логопед, ШОСО “1. новембар” Чачак
Реализатори – Jaсмина Кандић Шипетић, Спец.мед.психологије,МА гешт.психотерап, Савтовалиште за децу и младе, ДЗ Чачак; Ана Богдановић, Дипломирани дефектолог-логопед, ШОСО “1. новембар” Чачак
Област – деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције – к2, к23
Приоритетна област – Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
Опширније

Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман

Каталошки број – 241
Назив програма – Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Верица Стојић, Дипломирани дефектолог – логопед, ОШ „Милица Павловић“ Чачак; Марија Ђукић, Доктор математичких наука, Факултет техничких наука у Чачку
Реализатори – Верица Стојић, Дипломирани дефектолог – логопед, ОШ „Милица Павловић“ Чачак; Марија Ђукић, Доктор математичких наука, Факултет техничких наука у Чачку
Област – деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције – К2, К3, К5, К11, К16, К17, К23
Приоритетна област – Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
Опширније

Обука за наставу Грађанског васпитања

Каталошки број – 334
Назив програма – Обука за наставу Грађанског васпитања
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак
Реализатори – Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак
Област – изборни и факултативни предмети
Компетенције – К1, К19, К23
Приоритетна област – Унапређивање стручних – предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
Опширније

Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија

Каталошки број – 393
Назив програма – Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Милош Папић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Марија Благојевић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Далибор Чукљевић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Чачак; Зоран Луковић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак; Момчило Ранђеловић, Доктор наука, ЕТШ „Никола Тесла“ НИш
Реализатори – Милош Папић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Марија Благојевић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Далибор Чукљевић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Чачак; Зоран Луковић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак; Момчило Ранђеловић, Доктор наука, ЕТШ „Никола Тесла“ НИш
Област – информатика
Компетенције – К1
Приоритетна област – Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса Опширније