Каталошки број – 393
Назив програма – Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Милош Папић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Марија Благојевић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Далибор Чукљевић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Чачак; Зоран Луковић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак; Момчило Ранђеловић, Доктор наука, ЕТШ „Никола Тесла“ НИш
Реализатори – Милош Папић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Марија Благојевић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Далибор Чукљевић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Чачак; Зоран Луковић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак; Момчило Ранђеловић, Доктор наука, ЕТШ „Никола Тесла“ НИш
Област – информатика
Компетенције – К1
Приоритетна област – Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процесаЦиљна група – наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Општи циљеви – Оспособљавање наставника за употребу савремених технологија за израду статичких и динамичких презентација у различитим појавним облицима, као и креирање и обраду хипермедијалних садржаја потребних за израду презентација.
Специфични циљеви – Упознавање наставника са елементима хипермедије (који се користе на презентацијама) и актуелним технологијама с акцентом на складиштење фајлова у облаку, дељење фајлова и сараднички рад. Оспособљавање за употребу предметних технологија и њихово повезивање у функционалну целину у различитим врстама презентација (инфографицима, слајд презентацијама, динамичким презентацијама, веб-сајтовима). Оспособљавање наставника за израду веб-сајта као незаобилазног облика презентације на интернету.
Очекивани исходи – Наставник/-ца: • обрађује слике и цртеже у програмима Paint и Photos; • упознат/-а је са наменом програма и основама рада у програму Paint 3D; • зна да користи програм Paint 3D како би од цртежа направио/-ла 3D модел; • уме да направи GIF анимацију; • уме да направи снимак екрана, као и видео-снимак екрана; • повезује све претходне садржаје у функционалан инфографик; • познаје концепт дељења фајлова и сарадничког рада; сараднички креира презентацију у апликацији Google презентације; • уме да направи интернет презентацију (веб-сајт) у алату Google сајтови; • уме да направи динамичку презентацију (налик на Prezi презентације) у програму PowerPoint.
Теме – Визуелизација и дигитални урођеници, цртеж, слика, анимација и видео-туторијал, инфографик – постер који прича причу, google диск, Google презентације и сараднички рад, google сајтови – нова платформа за израду интернет презентација, динамичке презентације у статичком окружењу
Број учесника – 30
Трајање – један дан
Бодова – 8