{gallery}aktelno/fizicko_2015{/gallery}

У РЦ у Чачку је 25. фебруара у 18 часова одржан састанак Удружења наставника физичке културе града Чачка. Председник Удружења Мица Савковић изнела је план рада за наредни период, поступак око регистрације удружења, планиране семинаре и активности као и предстојећи план изложбе фотографија телесних деформитета. Договорено је да сваки наставник организује ученике које ће довести да виде изложбу како би им скренули пажњу на значај правилног држања тела, као и значаја кретања и физичких активности, посебно у њиховом узрасту.