„KОМУНИКАЦИЈА У НАСТАВИ" - активност стручног усавршавања у складу са Годишњим планом рада Школске управе Чачак


22.05.2024.

Реализатори: саветници – спољни сарадници Биљана Ускоковић, наставник биологије, и Kатарина Дуњић Мандић, стручни сарадник-психолог
Формулар за пријаву

View full calendar