„УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА (1. ДЕО) - ПОЗНАВАЊЕ И ПРИМЕНА ПРАВОПИСНЕ НОРМЕ”


24.05.2024.

(решењем министра налази на листи обука од јавног интереса, под бројем 5391)
Аутор обуке: Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник, а стручни консултанти су проф. др Виктор Савић (Институт за српски језик САНУ) и проф. др Исидора Бјелаковић (Матица српска).
Реализатори: Верица Костић, Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић.
Пријаве путем мејла: su.cuvari@gmail.com

View full calendar