KROZ PRIMENU KONCEPTA UPRAVLJANJA ZNANJEM

Marko Selaković, StratCom
Dr Željko M. Papić, Tehnički fakultet, Čačak

Rezime: Jedan od ključnih aspekata primene koncepta upravljanja znanjem leži u kreiranju i oblikovanju ponude proizvoda. Specifičnost srednjeg stručnog obrazovanja ogleda se u činjenici da, uprkos postojanju kompeticije slične tržišnoj prilikom upisa učenika, kreiranje adekvatne obrazovne ponude predstavlja apsolutni preduslov konkurentnosti škole. Cilj rada je sagledavanje primene upravljanja znanjem u kreiranju i implementaciji novih obrazovnih profila u srednjim stručnim školama u Republici Srbiji, uz komparaciju upravljanja znanjem u razvoju obrazovne ponude škola sa upravljanjem znanjem u razvoju novih tržišno orijentisanih proizvoda u privredi. Analizirani su koncepti razvoja 7 novih-oglednih obrazovnih profila u 35 srednjih stručnih škola, kroz analizu upisa, anketiranje predmetnih nastavnika, direktora škola i predstavnika privrede. Takođe, analizirane su i promene u upisnoj politici škola i stepen povećanja njihove konkurentnosti i atraktivnosti u periodu 2005-2009. Identifikovano je da je upravljanje znanjem od krucijalnog značaja za adekvatno planiranje upisne politike i oblikovanje obrazovne ponude škola, kao i da škole koje sistemski koriste upravljanje znanjem pokazuju znatno viši nivo adaptabilnosti u odnosu na druge škole. U sklopu zaključaka rada, sagledani su mehanizmi za dalje proširenje primene upravljanja znanjem i predložena primena razvojnih rešenja iz privrede u oblikovanju obrazovne ponude srednjih stručnih škola u Republici Srbiji.
Ključne reči: UPRAVLJANJE ZNANJEM /MENADŽMENT /OBRAZOVANJE