Comparative Education And Teacher Training – Sofia, Bulgaria, 1 – 4. July 2008.

Regionalni centar je uzeo aktivno učešće na konferenciji u Sofiji. U okviru projekta prezentovan je rad:
TEACHERS’WORK MOTIVATION AND READINESS TO INNOVATIONS
DRAGANA BJEKIĆ, ŽELJKO PAPIĆ, RUŠKA DABIĆ, LIDIJA ZLATIĆ
Preuzmi dokument