A 3
A 3 Priručnik za odeljenskog starešinu Strateško planiranje razvoja škola Škola i porodica kao partneri
Razvojna Psihologija

Geografski prikaz
Mladi i tradicionalna kultura Procena mladih grada Čačka o bezbednosti u gradu - istraživanje
Dalekooki Broj

Regionalni centar se u prethodnom periodu bavio izdavačkom delatnošću i objavio: 

Priručnik „ŠKOLA I PORODICA KAO PARTNERI“

Priručnik je namenjen učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorima i sekretarima u osnovnoj školi. Takođe, mogu ga koristiti i roditelji.

Obrađene su tri tematske celine: rad sa roditeljima i učenicima; pravila, pravilnici i procedure; sticanje zvanja u prosveti.

Priručnik, između ostalog, sadrži primere dobre prakse u vidu formulara, procedura, testova, upitnika, edukativnog materijala za zaposlene u školi i roditelje…

Detaljno je obrađena i novina u školstvu koja se odnosi na izradu individualnog obrazovnog plana za učenike (IOP).

Takođe, prikazan je, korak po korak, postupak za sticanje zvanja u prosveti i to na primeru dokumentacije jednog nastavnika i jednog psihologa. Ovo poglavlje odnosi se i na zaposlene u srednjoj školi.

Priručnik je štampan u tiražu od 500 primeraka i može se nabaviti u Regionalnom centru po ceni od 350 dinara.

Priručnik „STRATEŠKO PLANIRANjE RAZVOJA ŠKOLA“

Priručnik je koncipiran, kao podrška školama i pored osvrta na proces uvođenja razvojnog planiranja u škole, koncepcijski dobro povezuje ključne novine u obrazovnom sistemu (samovrednovanje, Posebni protokol o zaštiti dece od nasilja…), sa strateškim razvojnim planiranjem u školama, uz hronološko utemeljenje u zakonodavnom okviru – Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja (2003, 2009. g)…

Priručnik je izašao iz štampe u tiražu od 300 primeraka. Cena priručnika je 400 dinara.

Distribucija časopisa i priručnika vrši se u Regionalnom centru, a iste možete naručiti i putem telefona ili e-mail-om.

Časopis za pedagošku teoriju i praksu  – „AZ“

Časopis „AZ“ je objavljen  u maju mesecu u tiražu od 500 primeraka i njegova cena je 350 dinara. Naredni broj biće publikovan u decembru tekuće godine.

Priručnik za odeljenskog starešinu

Priručnik za odeljenskog starešinu je izašao iz štampe krajem avgusta, u tiražu od 500 primeraka. Cena priručnika je 250 dinara.

Distribucija časopisa i priručnika vrši se u Regionalnom centru, a iste možete naručiti i putem telefona ili e-mail-om.

Knjiga „MLADI I TRADICIONALNA KULTURA“

Knjiga „Mladi i tradicionalna kultura“ je namenjena svima koji se neposredno ili posredno bave obrazovanjem i vaspitanjem, kao i osobama čija su interesovanja usmerena ka etnologiji i antropologiji.

Izvod iz recenzije:
„Knjiga „Mladi i tradicionalna kultura“, predstavlja veliki doprinos u upoznavanju mladih sa kulturnim i tradicionalnim vrednostima našeg kraja. Dominira veoma opsežna sociološka predstava etnološke nauke sa antropološkim pristupom verskoj nastavi i građanskom vaspitanju.
Na veoma sveobuhvatan način i sa istančanom profesionalnom odgovornošću autorka piše o stepenu poznavanja i upražnjavanja narodnih običaja dovodeći iskaze svojih ispitanika u direktnu vezu sa verskom i nastavom građanskog vapitanja…“ (Snežana Šaponjić Ašanin, 2013.)
Knjigu možete nabaviti u biblioteci Regionalnog centra Čačak.

Procena mladih grada Čačka o bezbednosti u gradu – istraživanje

Osnovi predmet istraživanja Procena mladih grada Čačka o bezbednosti u gradu, je ispitivanje bezbednosne situacije, postojećih oblika nasilja i zavisnosti učenika u Čačku, sa osvrtom na provođenje slobodnog vreme učenika, aktivizam i informisanost, a pri tome obuhvatajući kategorije predviđene u Lokalnom akcionom planu za mlade.
Istraživanje je obavljeno marta 2014. godine, u 16 OŠ i 6 SŠ u gradu Čačku, i obuhvaćen je uzorak od 10,3% populacije ciljne grupe koja je anketirana (učenici sedmog i osmog razreda i učenici od prvog do četvrtog razreda srednjih škola).
Na predlog Saveta ja javni red i mir grada Čačka 2013. godine, Rada Karanac, MSc. sociologije, zaposlena u Školskoj upravi u Čačku i Katarina Dunjić Mandić, školski psiholog, zaposlena u Gimnaziju u Čačku su realizovale istraživanje.

Dokument možete preuzeti ovde….

MONOGRAFIJA DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE MORAVIČKOG OKRUGA

Pre nekoliko dana iz štampe je izašla jedna dragocena knjiga: DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE MORAVIČKOG OKRUGA. Autori su dr Svetislav Lj. Marković i dr Ilija V. Popović, a izdavač je Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju iz Čačka … opširnije