multimedijalna sala

Kapacitet: 12 mesta

Površina: 40 m2

Tehnička opremeljenost: 

  • server
  • 12 računara
  • stalna veza sa internetom
  • video projektor
  • projekciono platno

multimedijalna sala