U organizaciji Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Preškolske ustanove „Radost“, 25. januara 2013. godine  u  prepunoj sali doma kulture Čačak održana je konferencija „Unapređivanje vaspitno obrazovnog rada u oblasti zaštite životne sredine“.

Ciljna grupa su bili vaspitači i zaposleni u predškolskim ustanovama. Predavači su bili imena koja su poznata u ovoj oblasti: Gordana Brun, Milenko Kundačina i vaspitači koji su uključeni u projekat „U skladu sa prirodom“. Priređena je i izložba u holu doma kulture, produkti dece koji su bili uključeni u projekat „U skladu sa prirodom“.Učestvovalo je preko 150 vaspitača.