{gallery}aktelno/motivacija{/gallery}
U Regionalnom centru Čačak, održan je proteklog vikenda 16 – 17. marta 2013. godine, seminar koji je privukao veliku pažnju i interesovanje nastavnika u Moravičkom okrugu. Cilj seminara je ovladavanje znanjima i veštinama koje doprinose da zaposleni razvijaju svoju motivaciju i motivaciju učenika radi postizanja veće efikasnosti u radu. Seminaru prisustvovala  33 nastavnika.