po4

 po4Projekat Profesionalna orjentacija na prelasku u srednju školu

U petak 22.03.2013.god.u 10 sati  u Regionalnom centru za profesionalni razvoj  zaposlenih u obrazovanju Čačak, održan je sastanak lokalnog tima za podršku programu profesionalne orjentacije(TIPO) u okviru projekta “Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu”.

Projekat  sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, uz  partnerstvo sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije. Reč je o nacionalnom projektu koji ima za cilj da osposobi mlade da promišljeno, valjano i realno odluče o izboru zanimanja a potom i obrazovanja, da planiraju karijeru i uključe se u svet rada. Ovaj projekat, uspostavlja održiv i funkcionalan sistem profesionalne orijentacije . Realizuje se do sada u 734 škole i  54 kancelarije za mlade.Programom je obuhvaćeno do sada  63 941 učenika osnovnih škola. U 38 opština formirana su tela za podršku programu- TIPO tim.

Na prvom TIPO sastanku u Čačku prisustvovalo je 54 učesnika.Skupu je prisustvovao pomoćnik gradonačelnika Čačka gospodin Aleksandar Dačić, načelnik Školske uprave gospodin Danilo Beodranski. Skupu su prisustvovale i dale značajan doprinos predstavnice Uduženja poslovnih žena Nadežda Petrović Čačak,direktorka Gorana Tanasković,clanice Leposava Nikolić, Marija Čutović , Kuzmanović Sanja, kao i privrednik  Srboljub Đurić.

 Prisustvovale su osnovne škole  iz Čačka, Guče, Lučana , Gornjeg Milanovca i  Ivanjice, srednje škole iz Čačka, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kancelarije za mlade.Tema sastanka odnosila se na dosadašnja postignuća u projektu, formiranje  Tima za podršku programu.Važna tema je bila  realizacija modula Realni susteti škola sa svetom rada kroz posete preduzećima i svi akterima koji se bave profesionalnom orjentacijom (srednje škole, nacionalna služba za zapošljavanje, kancelarija za mlade). Predstavljene su moguće usluge u oblasti profesionalne orjentacije.Osnovna škola „Milenko Kušić” iz Ivanjice  prikazala je  primer učeničkog prduzetništva kroz radionicu izrade upotrebnih odevnih predmete(tkani dzemperi, šalovi, ponča)  nakit, ukrasni sapuni i sveće.Svi su se složili da je ovakav projekat i program koristan za učenike, škole i roditelje ali i za preduzeća.

 Marija Vulović,

Trener i rukovodilac Lokalnog tima za podršku programu Profesionalne orjentacije