{gallery}aktelno/saradnja_porodice_ss{/gallery}

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Чачак, одржан је 28.03.2013. године  стручни скуп – трибина „Сарадња образовне установе и породице – активно и континуирано јачање међусобног поверења“.

Аутори и реализатори овог скупа су наставница српског језика у ОШ „Танаско Рајић“ Наташа Турунташ, психолог у ОШ „Танаско Рајић“ Марина Павловић и саветница у Школској управи Рада Каранац.

Полазници скупа су упознати са законском регулативом која дефинише улогу родитеља у образовању и васпитању, са облицима сарадње установе и породице и значајем те сарадње за правилан развој деце/ученика и са примерима из праксе који се тичу начина организације, припреме и реализације угледних родитељских састанака који подржавају и унапређују сарадњу између породице и образовно-васпитне установе.

Полазници скупа су у електронској форми добили материјале које могу користити у пракси, а детаљно су упознати са начином и могућностима те примене.