{gallery}aktelno/diskalkulija_slike{/gallery}

СЕМИНАР „ДИСКАЛКУЛИЈА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ“

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Чачку, 30.03. 2013. Године одржан је семинар „Дискалкулија у основној школи“. Семинар је акредитован код Завода за унапредјење образовања и васпитања и носи 8 бодова.

Аутори семинара су Марија Ђукић, Верица Стојић и Марија Вуловић

На семинару су обрадјение следеће теме:
– Психологија когнитивног развоја, стадијуми когнитивног развоја, (теорија Ж. Пиајажеа), развој предматематичких вештина;

-Теоријска одређења дискалкулије, неуролошки механизми настанка, дијагностификовање, симптоми;

-Облици дискалкулије и типичне тешкоће;

-Наставни модели у раду са ученицима и израда колаборативног пројекта;

-Осмишљавање препорука за наставника и родитеље дискалкуличних ученика;

-Осмишљавање креативног материјала са ученике са проблемима у изводјењу елементарних математиких операција;

-Израда колаборатибног пројекта;

На семинару је било присутно 17 наставника и то 8  из ОШ „Милица  Павловић“, 1 из ОШ „Иво Андрић“ Прањани, 1 из ОШ „Арсеније Лома“ Рудник, 2 наставника из ОШ „Божо Томић“ Пријевор, 2 наставника из ОШ „Татомир Андјелић“ Мрчајевци, 2 наставника из школе из Заблаћа и један наставник из ОШ „Краља Алекасандар“ из Г.Милановца.