ТРИБИНА „РАД ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА И ОДЕЉЕНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА“

У организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Чачак, 3. 04. 2013. године, одржана је акредитована ТРИБИНА „Рад одељенских старешина и одељенске заједнице“.  Аутори трибине су  др Жељко М. Папић, Катарина Дуњић Мандић, Татјана Јаћимовић и Гордана Поповић Божанић.
Трибини је присуствовало 45 наставника из општине Лучани. Присутни су били наставници из следећих школа:

-14 наставника из ОШ „Котража“ из Котраже,
-18 наставника из ОШ „Гуча“ из Гуче,
-7 наставника из ОШ „Вук Караџић“ из Каоне
-1 професор из Средње школе „Драгачево“ Гуча
-5 наставника из ОШ „Марко Пајић“ Вича