{gallery}aktelno/podrska_decjem_2013{/gallery}

IZVEŠTAJ SA SEMINARA „POZITIVNO VASPITANJE – POZITIVNA DISCIPLINA U VRTIĆU“

 U REGIONALNOM CENTRU ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU ČAČAK, 13. I 14.APRILA ODRŽAN JE SEMINAR „POZITIVNO VASPITANJE-POZITIVNA DISCIPLINA U VRTIĆU“. SEMINAR JE NAMENJEN VASPITAČIMA I STRUČNIM SARADNICIMA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA. AUTORI SEMINARA SU ŽANA ERDELJAN, DIJANA RADOJKOVIĆ I IVANA LAKOVIĆ.

POSTIGNUTI SU SLEDEĆI CILJEVI:

STICANJE ZNANJA I PRIMENA INFORMACIJA O FILOZOFIJI POZITIVNE DISCIPLINE; OSPOSOBLJAVANJE ZA PRIMENU TEHNIKA VASPITAVANJA DECE BEZ KORIŠĆENJA NAGRADE I KAZNE

HUMANIJI ODNOS PREMA DECI, OSNAŽIVANJE I PODSTICANJE NJIHOVIH POTENCIJALA; STVARANJE PREDUSLOVA ZA RAZVOJ SAMOPOUZDANJA I SAMODISCIPLINE

SEMINAR „POZITIVNO VASPITANJE-POZITIVNA DISCIPLINA U VRTIĆU“ JE OBRADIO SLEDEĆE TEME:

  1. 1. ISKUSTVENA AKTIVNOST: JA U OČIMA DETETA – NEKONVENCIONALNI NAČIN PREDSTAVLJANJA, CILJ – OSVESTITI DEČIJI DOŽIVLJAJ ODRASLOG U KONFLIKTNIM SITUACIJAMA. 
    2. OSNOVNI KONCEPTI POZITIVNE DISCIPLINE (U DALJEM TEKSTU PD); UPOZNAVANJE UČESNIKA SA KONCEPTIMA TVORACA PD PRISTUPA – ALFRED ADLER, RUDOLF DRAJKUS I Džejn Nelsen. 
    Aktivnost: Asocijacije o temi disciplina; Razbijanje mitova o disciplini – upoznavanje učesnika sa drugačijim pogledom na disciplinu i njenim brojnim pozitivnim dugoročnim efektima, nasuprot tradicionalnom shvatanju discipline, koja je zasnovana na sistemu nagradi i kazni. Aktivnost: Pesnica, cilj: simboličko predstavljanje konflikta Četiri koraka u uspostavljanju saradnje, upoznavanje učesnika sa jednim od osnovnih pojmova PD-a – saradnjom nasuprot pokoravanju „autoritetu“. Aktivnost: Dve liste, cilj – uočavanje razlika između uvreženih stavova o disciplini i dugoročnih rezultata primene.

 3. Pozitivne discipline. Aktivnost: Brižan i odlučan u isto vreme (cilj – pomoć u razumevanju jednog od osnovnih PD koncepata – „biti brižan i odlučan u isto vreme“). Aktivnost: Znatiželjna pitanja (cilj – osvestiti značaj refleksivnog slušanja ulaskom u „dečiji svet“).

4. Pogrešni ciljevi u ponašanju dece; upoznavanje učesnika sa četiri osnovna pogrešna cilja – privlačenje pažnje, borba za moć, osveta i povlačenje. Aktivnost: Pohvala i ohrabrenje, cilj – razumevanje razlike između pohvale i ohrabrenja i shvatanje njihovih dugoročnih efekata. Aktivnost: Otkrij poruku koja stoji iza pogrešnog cilja, cilj – razrada načina proaktivnog delovanja u tipičnim problem situacijama u vrtiću. Aktivnost: Div, cilj – osvešćivanje dugoročnih efekata kazne, grdnje ili bilo koje forme ponižavanja dece.

 5. Životni stil i njegov uticaj na vaspitanje dece. Aktivnost: Najpaketić, cilj – razumevanje različitih životnih stilova koji utiču na način reagovanja u stresnim situacijama. Aktivnost: Mozak „na dlanu vaše ruke“, cilj – korisna i zabavna demonstracija načina funkcionisanja mozga u kritičnim situacijama.

 6. Faze psiho-socijalnog razvoja, temperament i specifičnosti u ponašanju dečaka i devojčica; učesnici se upoznaju sa razlikama između razvojem uslovljenog ponašanja i neprihvatljivog ponašanja; o uticaju prirode na ponašanje dece tj. značaju razumevanja temperamenta, kao i o očekivanjima odraslih koja mogu da imaju uticaj na percepciju mogućnosti dečaka i devojčica. Aktivnost: Izrada temperament-profila, cilj – učenje o uzajamnom uticaju temperamenata dece i odraslih. Aktivnost: Pruži mi ono što mi je potrebno, cilj – osvešćivanje načina adekvatnog postupanja odraslog na razvojem uslovljeno ponašanje dece.

 7. Postupci koji ohrabruju decu (osnaživanje umesto nagrade i kazne) u vaspitnim grupama učenje tehnika PD, kao što su pozitivni tajm-aut, posteri rutina, „Točak izbora“, aktivno/refleksivno slušanje, postavljanje pitanja.

 8. Moć vrtićkih sastanaka – uključivanje dece u rešavanje problema, primeri iz prakse. Aktivnost: Džungla, cilj – uvođenje učesnika u autentičan doživljaj premise Rudolfa Drajkusa: „Dete koje se neprihvatljivo ponaša je obeshrabreno dete“ Scenario: Vaspitači pomažu vaspitaču. 

Seminar nosi 18 bodova, a prisustvovalo je 30 vaspitača iz Predškolske ustanove „Radost“ iz Čačka.