{gallery}aktelno/roditelji_31_2013{/gallery}

IZVEŠTAJ SA SEMINARA „KAKO RADITI SA RODITELJIMA“

U REGIONALNOM CENTRU ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU ČAČAK, 13. I 14. APRILA 2013. GODINE, ORGANIZOVAN JE SEMINAR „KAKO RADITI SA RODITELJIMA“. AUTORI SEMINARA SU DRAGANA OCOKOLJIĆ I GORDANA POPOVIĆ BOŽANIĆ. SEMINARU JE PRISUSTVOVALO 30 VASPITAČA IZ PREDŠKOLSKE USTANOVE „RADOST“ IZ ČAČKA.

SEMINAR JE ISPUNIO SLEDEĆE CILJEVE:

KREIRANJE KONSTRUKTIVNIJEG I EFEKTIVNIJEG RADA NA RODITELJSKIM SASTANCIMA – –RAZVIJANJE I NEGOVANJE KULTURE UČENJA I UNAPREĐIVANJE RODITELJSKIH KOMPETENCIJA.

PODIZANJE PEDAGOŠKE KULTURE RODITELJA.

KVALITETNIJA I KONSTRUKTIVNIJA KOMUNIKACIJA.

USKLAĐIVANJE VASPITNIH UTICAJA PORODICE I ŠKOLE.

 TOKOM SEMINARA REALIZOVANE SU SLEDEĆE AKTIVNOSTI:

  1. USVAJANJE ZNANJA I VEŠTINA NEOPHODNIH ZA KREIRANJE KONSTRUKTIVNIJEG PRISTUPA U RADU SA RODITELJIMA.
  2.   RAZUMEVANJE ULOGE RAZREDNOG STAREŠINE U KREIRANJU ODNOSA IZMEĐU RODITELJA I ŠKOLE.

3. TEME I NAČINI RADA SA RODITELJIMA.

4. UNAPREĐIVANJE KULTURE DIJALOGA.

5. UPOZNAVANJE SA KARAKTERISTIKAMA RAZLIČITIH VASPITNIH STILOVA.

6. KREIRANJE SCENARIJA ZA RODITELJSKE SASTANKE.