{gallery}aktelno/pozitivno_vaspitanje_2013{/gallery}

ИЗВЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „ПОДРШКА ДЕЧИЈЕМ РАЗВОЈУ И НАПРЕДОВАЊУ КРОЗ ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ ПРИСТУП ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА“

У организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Чачак, у просторијама вртића „Мали капетан“, 6. Априла 2013. Године, одржан је семинар „Подршка дечијем развоју и напредовању кроз индивидуализовани приступ за децу предшколског узраста. Семинар је био бесплатан за 32 васпитача Предшколске установе.

 Аутори семинара су: Јадранка Јоцић, Бранка Станојевић, Бранкица Стојковић, Татјана Павловић и Анита Ерић.

Семинар је остварио следеће циљеве:

Побољшање самопроцене запослених у предшколској установи за планирање и креирање васпитно-образовног рада;

Јачање професионалних и стручних компетенција реализатора васпитно-образовног рада у предшколској установи;

Уочавање различитости појмова;

Индивидуализовани приступ и индивидуални рад;

Уочавање и идентификовање индивидуалних разлика међу децом и начини планирања васпитно-образовног рада у складу са тим;

Откривање и примена нових приступа и стратегија индивидуализованог рада са децом; Препознавање и јачање улоге родитеља у давању подршке за индивидуализовани рад са децом.

Циљеви семинара су реализовани кроз следеће активности: 1. Уводна радионица – циљеви и садржа семинара. 2. Прва радионица – Индивидуализован приступ и индивидуални рад. 3. Друга радионица – Планирање васпитно- образовног рада и начини прикупљања документације. 4. Трећа радионица – Планирање активности ради подршке развоју и напредовању деце). 5. Четврта радионица – Уочавање могућности за препознавање улога и врсти подршке родитеља ради развоја и напредовања деце