{gallery}aktelno/pozitivno_vaspitanje_2013{/gallery}

IZVEŠTAJ SA SEMINARA „PODRŠKA DEČIJEM RAZVOJU I NAPREDOVANJU KROZ INDIVIDUALIZOVANI PRISTUP ZA DECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA“

U ORGANIZACIJI REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU ČAČAK, U PROSTORIJAMA VRTIĆA „MALI KAPETAN“, 6. APRILA 2013. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR „PODRŠKA DEČIJEM RAZVOJU I NAPREDOVANJU KROZ INDIVIDUALIZOVANI PRISTUP ZA DECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA. SEMINAR JE BIO BESPLATAN ZA 32 VASPITAČA PREDŠKOLSKE USTANOVE.

 AUTORI SEMINARA SU: JADRANKA JOCIĆ, BRANKA STANOJEVIĆ, BRANKICA STOJKOVIĆ, TATJANA PAVLOVIĆ I ANITA ERIĆ.

SEMINAR JE OSTVARIO SLEDEĆE CILJEVE:

POBOLJŠANJE SAMOPROCENE ZAPOSLENIH U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZA PLANIRANJE I KREIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA;

JAČANJE PROFESIONALNIH I STRUČNIH KOMPETENCIJA REALIZATORA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI;

UOČAVANJE RAZLIČITOSTI POJMOVA;

INDIVIDUALIZOVANI PRISTUP I INDIVIDUALNI RAD;

UOČAVANJE I IDENTIFIKOVANJE INDIVIDUALNIH RAZLIKA MEĐU DECOM I NAČINI PLANIRANJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U SKLADU SA TIM;

OTKRIVANJE I PRIMENA NOVIH PRISTUPA I STRATEGIJA INDIVIDUALIZOVANOG RADA SA DECOM; PREPOZNAVANJE I JAČANJE ULOGE RODITELJA U DAVANJU PODRŠKE ZA INDIVIDUALIZOVANI RAD SA DECOM.

CILJEVI SEMINARA SU REALIZOVANI KROZ SLEDEĆE AKTIVNOSTI: 1. UVODNA RADIONICA – CILJEVI I SADRŽA SEMINARA. 2. PRVA RADIONICA – INDIVIDUALIZOVAN PRISTUP I INDIVIDUALNI RAD. 3. DRUGA RADIONICA – PLANIRANJE VASPITNO- OBRAZOVNOG RADA I NAČINI PRIKUPLJANJA DOKUMENTACIJE. 4. TREĆA RADIONICA – PLANIRANJE AKTIVNOSTI RADI PODRŠKE RAZVOJU I NAPREDOVANJU DECE). 5. ČETVRTA RADIONICA – UOČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA PREPOZNAVANJE ULOGA I VRSTI PODRŠKE RODITELJA RADI RAZVOJA I NAPREDOVANJA DECE