{gallery}aktelno/roditelji_31_2013{/gallery}

ИЗВЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „КАКО РАДИТИ СА РОДИТЕЉИМА“

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Чачак, 13. и 14. априла 2013. године, организован је семинар „Како радити са родитељима“. Аутори семинара су Драгана Оцокољић и Гордана Поповић Божанић. Семинару је присуствовало 30 васпитача из Предшколске установе „Радост“ из Чачка.

Семинар је испунио следеће циљеве:

Креирање конструктивнијег и ефективнијег рада на родитељским састанцима – –Развијање и неговање културе учења и унапређивање родитељских компетенција.

Подизање педагошке културе родитеља.

Квалитетнија и конструктивнија комуникација.

Усклађивање васпитних утицаја породице и школе.

 Током семинара реализоване су следеће активности:

  1. Усвајање знања и вештина неопходних за креирање конструктивнијег приступа у раду са родитељима.
  2.   Разумевање улоге разредног старешине у креирању односа између родитеља и школе.

3. Теме и начини рада са родитељима.

4. Унапређивање културе дијалога.

5. Упознавање са карактеристикама различитих васпитних стилова.

6. Креирање сценарија за родитељске састанке.