{gallery}aktelno/radionica_leskovac_2013{/gallery}

САСТАНАК МРЕЖЕ  РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА,

ЛЕСКОВАЦ , 9.10 и 11. април

 У Лесковцу су од 9. до 11. априла, одржане радионице, али и састанци Скупштине Мреже Регионалних центара, Управног и Надзорног одбора. Радионице су водили консултанти SDC-a, Raisa Venalainen и Hugo Sager. Такође, радионицама и састанцима су присуствовали представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Невена Вранеш и Маријана Тодоровић.

У протеклом периоду формиране су четири комисије (тима), са јасно дефинисаним циљевима, задацима и активностима.

-Комисија за Стратегију има задатак да прави Стратегију развоја, рада и активности Мреже регионалних центара до 2020. године.

-Комисија за администрацију има задатак да направи, уреди и усагласи са Законском регулативом сва документа, правилнике и протоколе.

-Комисија за финансије има задатак да сагледа финансијску страну Мреже и пронађе начине и могућности даљег финансирања мреже.

-Комисија за људске ресурсе има задатак да унапреди ресурсе Мреже.

Крајњи циљ Мреже Регионалних центара је заједнички наступ у свим пројектима МПН,ЗАВОД-а, и др.