{gallery}aktelno/radionica_leskovac_2013{/gallery}

SASTANAK MREŽE  REGIONALNIH CENTARA,

LESKOVAC , 9.10 i 11. april

 U Leskovcu su od 9. do 11. aprila, održane radionice, ali i sastanci Skupštine Mreže Regionalnih centara, Upravnog i Nadzornog odbora. Radionice su vodili konsultanti SDC-a, Raisa Venalainen i Hugo Sager. Takođe, radionicama i sastancima su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nevena Vraneš i Marijana Todorović.

U proteklom periodu formirane su četiri komisije (tima), sa jasno definisanim ciljevima, zadacima i aktivnostima.

-Komisija za Strategiju ima zadatak da pravi Strategiju razvoja, rada i aktivnosti Mreže regionalnih centara do 2020. godine.

-Komisija za administraciju ima zadatak da napravi, uredi i usaglasi sa Zakonskom regulativom sva dokumenta, pravilnike i protokole.

-Komisija za finansije ima zadatak da sagleda finansijsku stranu Mreže i pronađe načine i mogućnosti daljeg finansiranja mreže.

-Komisija za ljudske resurse ima zadatak da unapredi resurse Mreže.

Krajnji cilj Mreže Regionalnih centara je zajednički nastup u svim projektima MPN,ZAVOD-a, i dr.