ИЗВЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „КАКО ПОМОЋИ ДИСЛЕКСИЧНИМ УЧЕНИЦИМА“

 У организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Чачак, 20. априла 2013.године, у ОШ „Милинко Кушић“ у Ивањици, организован је семинар „Како помоћи дислексичним ученицима.“

Аутори програма су Марија Вуловић и Верица Стојић

Семинар је испунио следеће опште и специфичне задатке:

1. Повећавање нивоа знања наставника о дислексији;

2. Унапређивање рада са дислексичним ученицима;

3. Повећавање свесности о значају читалачке компетенције за образовна постигнућа ученика;

4. Оспособљавање наставника за препознавање и процену дислексије

Током реализације семинара обрађени су следећи садржаји:
1.
Значај читалачке компетенције у образовним постигнућима (брађивање фактора школског успеха са нагласком на читалачким компетенцијама).

2. Дислексија у ужем смислу (обрада теоријских одређења дислексије у ужем смислу).

3. Дислексија у ширем смислу (обрада теоријских одређења дислексије у ширем смислу – дисграфија и дискалкулија).

4. Препоруке за рад са дислексичним ученицима (осмишљавање програма рада и препорука за рад са дислексичним ученицима).

 5. Израда индивидуалних планова

Присутно је било 26 наставника ОШ „Милинко Кушић“ у Ивањици, који су добили по 8 сати стручног усавршавања.