{gallery}aktelno/ruka_u_testu_2013{/gallery}

ИЗВЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „РУКА У ТЕСТУ – ИНКВАЈЕРИ МЕТОД У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАУЧНИХ САДРЖАЈА ОД ПРЕДШКОЛСКОГ ДО СРЕДЊЕШКОЛСКОГ УЗРАСТА“

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Чачку, 11. маја 2013. године,  реализован је бесплатан семинар „Рука у тесту-Инквајери метод у реализацији научних садржаја од предшколског до средњешколског узраста“.  Аутори семинара су др Стеван Јокић, Љиљана Јокић и Драгана Миличић. Институција која је подржала акредитацију семинара је Институт за нуклеарне науке ВИНЧА.

Семинару је присуствовало 27 наставника и васпитача Моравичког округа и 1 наставник из Вршца.

Из Моравичког округа обуци су присуствовали из следећих установа:

1. 2 наставника ОШ „Момчило Настасијевић“ Горњи Милановац;

2. 3 наставника ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи Милановац;

3. 3 васпитача Предшколске установе „Радост“ Чачак;

4. 1 наставник ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак;

5. 3 професора Гимназије у Чачку;

6. 5 наставника ОШ „Божо Томић“ Пријевор;

7. 4 професора Техничке школе у Чачку;

8. 1 наставник ОШ „Свети Сава“  Чачак;

9. 2 наставника ОШ „Степа Степановић“ Г. Горевница;

10. 3 наставника ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина;

11. 1 наставник ОШ „Милица Павловић“ Чачак;

12. 1 наставник ОШ „Јован Стерија Поповић“ Вршац

 Током семинара реализован је општи циљ:

Упознати наставнике са Инквајери (IBSE) методом и пружити им потребне и довољне услове за реализацију научног описмењавања сваког ученика

Такође, реаализован је и специфични циљ:

 Подржавање експерименталног приступ научном образовању у коме се одговор на постављене хипотезе добија заједничким радом ученика и наставника.

Семинар је био веома користан, са мноштвом конкретних примера из праксе и свакодневног живота, а реализован је кроз активности:

1. Презентација основних идеја Инквајери метода.

2. Упознавање са ресурисма који су стављени на располагање васпитачима, професорима разредне наставе и професорима наука.

 3. Симулација рада у одељењу (наставници, учесници семинара, су у улози ученика – добијају потребан материјал и дефинисан проблем који би требало самостално да реше; постављају хипотезу; праве протокол експеримента; реализују експеримент; припремају постер који презентују и дискутују са свим учесницима семинара). По завршетку експерименталног дела семинара предвиђене су: презентације; могућности учешћа у међународним педагошким пројектима; дискусија о искуству оних који наше методе већ примењују у разним пројектима или у оквиру наставе изборних и обавезних предмета у оквиру наставног програма; примедбе, предлози и сугестије у вези нашег пројекта.

Присутни учесници добиће осам сати стручног усавршавања.