{gallery}aktelno/inkvajeri_2013_gm{/gallery}

ИЗВЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „РУКА У ТЕСТУ – ИНКВАЈЕРИ МЕТОД У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАУЧНИХ САДРЖАЈА ОД ПРЕДШКОЛСКОГ ДО СРЕДЊЕШКОЛСКОГ УЗРАСТА“

У  организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку, 18. маја 2013. године, у ОШ „Свети Сава“ у Горњем Милановцу,  реализован је бесплатан семинар „Рука у тесту-Инквајери метод у реализацији научних садржаја од предшколског до средњешколског узраста“.  Аутори семинара су др Стеван Јокић, Љиљана Јокић и Драгана Миличић. Институција која је подржала акредитацију семинара је Институт за нуклеарне науке ВИНЧА.

Семинару је присуствовало 26 наставника и то 13 наставника из ОШ „Момчило Настасијевић“ из Горњег Милановца и 13 наставника из ОШ „Свети Сава“ из Горњег Милановца.

Током семинара реализован је општи циљ:

Упознати наставнике са Инквајери (IBSE) методом и пружити им потребне и довољне услове за реализацију научног описмењавања сваког ученика

Такође, реаализован је и специфични циљ:

 Подржавање експерименталног приступ научном образовању у коме се одговор на постављене хипотезе добија заједничким радом ученика и наставника.

Семинар је био веома користан, са мноштвом конкретних примера из праксе и свакодневног живота, а реализован је кроз активности:

1. Презентација основних идеја Инквајери метода.

2. Упознавање са ресурисма који су стављени на располагање васпитачима, професорима разредне наставе и професорима наука.

 3. Симулација рада у одељењу (наставници, учесници семинара, су у улози ученика – добијају потребан материјал и дефинисан проблем који би требало самостално да реше; постављају хипотезу; праве протокол експеримента; реализују експеримент; припремају постер који презентују и дискутују са свим учесницима семинара). По завршетку експерименталног дела семинара предвиђене су: презентације; могућности учешћа у међународним педагошким пројектима; дискусија о искуству оних који наше методе већ примењују у разним пројектима или у оквиру наставе изборних и обавезних предмета у оквиру наставног програма; примедбе, предлози и сугестије у вези нашег пројекта.

Присутни учесници добили су осам сати стручног усавршавања