{gallery}aktelno/susreti_ss_predskolci_05{/gallery}

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Чачку, у понедељак, 20.маја 2013. године, одржани су ОКРУЖНИ СУСРЕТИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА.

Домаћин сусрета ове године била је ПУ „Радост“ из Чачка. Ово је била прилика да се размене искуства, знања и умења и да се покаже колико је важно да васпитнообразовној установи родитељи буду партнери у раду. Такође, приказане су и могућности интезивне сарадње са окружењем, локалном заједницом, другим установама, појединцима.

Скуп је поздравила Сузана Симеуновић, директор ПУ „Мали капетан“ и Данијела Ковачевић Микић, саветник у ШУ Чачак. Скупу је присуствовало 92 васпитача,  који ће од Регионалног центра добити потврде о учешћу, а и обавезу да стечена знања пренесу својим колективима и примене у даљем раду са децом.

ПРОГРАМ ОКРУЖНИХ СУСРЕТА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак,

20. мај 2013. године, од 10.00 до 16.00 часова

 Домаћин: ПУ „Радост“ Чачак

 Сатница

 

Теме

Реализатори

10.00 – 10.15

Поздравна реч организатора Окружних сусрета, директора ПУ „Радост“ Чачак и директора РЦ

Сузана Симеуновић

Горица Станојевић

10.15 – 10. 30

Самовредновање засновано на Стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа и самовредновање додатних доказа о инклузивности установе (информативно)

Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник

ОШ „Милинко Кушић“, Ивањица, Одељење за децу са сметњама у развоју

Сензорна интеграција као подршка деци у инклузивном образовању и васпитању

Светлана Главинић, дефектолог (уместо ње, М. Плазинић, Друштво за церебралну и дечју парализу општине Ивањица)

10.30 – 12.00

 

Представници ПУ „Радост“

Чачак

Како успешно развијати IQ детета кроз игру – Искуства током реализације програма Менса НТЦ систем учења

Снежана Илић, стручни сарадник, Ина Копрена, Зорица Трикош и Весна Ћусловић, васпитачи

Јесења панорама Овчарско-кабларске клисуре – Тимски рад у развијању еколошког пројекта

Катарина Кузмановић, Славица Стјепановић, Милијанка Врцаловић, Весна Мирковић и СНежана Новаковић, васпитачи

Подстицање говорног развоја деце јасленог узраста – Како приближити књижевност деци јасленог узраста

Јелена Петковић, Љиљана Токовић и Сојка Чворовић, медицинске сестре – васпитачи

Како се обраћамо деци јасленог узраста

Далиборка Несторовић, медицинска сестра васпитач

12.00 – 12.30

Послужење и освежење

12.30 – 13. 30

Дечји вртић „Наша радост“, Лучани

Крпарица – стопарица; здравствено-превентивна заштита

Мира Никколић, медицинска сестра, сестра на превентивној здравстеној заштити; Снежана Величковић, медицинска сестра.

Повремени и додатни програми – услуге које нуди вртић из сопствених капацитета, користећи креативнсот и потенцијале запослених

Милкица Дмитрић, Даница Илић, Вера Зириковић, Зорица Вукајловић, васпитачи, и Ивана Николић, педагог.

Свако дете мора бити видљиво – инклузивно васпитање и образовање

Љиљана Дмитрић, директор, Ђурђа Шушић, васпитач, и Ивана Николић, педагог

13.30 – 14.10

ПУ „Сунце“, Горњи Милановац

Сарадња васпитача са друштвеном средином у оквиру четворочасовног припремног предшколског програма

Горица Тепшић и Актив васпитача припремног предшколског програма

Електронски портфолио

Снежана Јовановић и Горан Васојевић, васпитачи

14.10 – 14.30

Кафа

14.30 – 15.30

Дечји вртић Ивањица

Пут до повољне психо-социјалне климе

Видосава Тењовић и Босиљка Оцокољић, васпитачи

Шта и како треба – учимо и правимо, а направљеним изненађујемо

Александра Илић и Милица Ћирић, васпитачи

15.30 – 16.00

Евалуација и питања учесника

 Напомена: Учесници добијају потврде за  6 (шест) сати стручног усавршавања у установи,

а реализатори и потврде о иницирању и учествовању у подизању квалитета педагошке праксе.

 Ограничење дужине излагања је 20 минута.