{gallery}aktelno/prof_orijentacija_tipo{/gallery}

Пројекат “Професионална оријентација на преласку у средњу школу”

У просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Чачак, у понедељак 27.маја одрзан је други састанак Тима за подрску програму Професионална орјентација на преласку у средњу сколу, први вебинар и видео конференција која је емитована из Ниша.На овом састанку, које је водила Марија Вуловић, руководилац локалног тима за подршку, сумирана су постигнућа основних скола Моравичког округа у овој школској години.

Пројекат “Професионална оријентација на преласку у средњу школу” спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије. Циљ реализације пројекта је да оспособи младе да промишљено, ваљано и реално одлуче о избору занимања а потом и образовања, да планирају каријеру и укључе се у свет рада. Овај пројекат, који успоставља одржив и функционалан систем професионалне оријентације, биће спроведен у свим основним школама и канцеларијама за младе у Србији у периоду од 2011. до 2013. године. Циљна група овог пројекта су основци и средњошколци.

У пројекту учествују многи учесници из различитих сектора, јер је успостављање функционалног и одрживог система професионалне оријентације у интересу целог друштва. Такође, пројекат оснажује младе људе да буду активни грађани који учествују у стварању боље будућности за себе, али и шире заједнице.

Кроз овај програм реализују се и сусрети са светом рада кроз посете фирмама и предузећима.За партнерске институције у овом програму тј. за предузећа то значи могућност прилагођавања променама у свим сегментима живота, рада и образовања као и могућност адекватне припреме младих за процес доношења одлука у вези школе и будуће професије.

Једна од значајних активности у овом делу програма била је реалиација Дана девојцица.  У Чачку је у овом програму посете предузећима  уцествовало  100 девојцица из шест школа. Посећено је 6 предузећа Студио Марушка , Десерт, Водоинжињеринг, Прогресинжињеринг, Елсат, Унипромет  . Сви домаћини су се потрудили да се деца лепо осећају, да науче нешто ново, да добију идеје чиме би све могли да се баве у животу и како да размишљају на тему сопственог предузећа и посла.

Кроз овај програм млади стичу знања и развијају животне вештине које су  неопходне за суочавање са динамичним и променљивим светом рада.

Користи програма за родитеље огледају се у давању јаче подршке својој деци  у доношењу одлука у вези школе и будуће професије

У 232 основне школе и 26 Канцеларија за младе почело је са спровођењем програма у 2011/12. a 450 нових школа је обучено и спроводило је програм у току школске 2012/13.

Акредитовану обуку просло је  2074 наставника и стручних сарадника и 83 чланова тимова за каријерно информисање у КзМ . Око 21 000 младих је било укључено у активности програма у току 2012/12.

Главни закључак мониторинг извештаја из школске 2011-2012.године је да пројекат професионалне оријентације излази у сусрет потребама свих корисника – ученика, родитеља, наставног особља и руководства основних школа и регионалних центара, који га сматрају занимљивим и корисним. Ученици/це су веома заинтересовани, редовно похађају активности у оквиру професионалне оријентације и одлучују информисаније и активније, озбиљније схватајући одлуку. Сматрају да су боље упознали себе, да је настава интересантна, осећају се опуштеније него на редовној настави, имају бољи однос са наставницима -како је рекао један ученик: „Коначно часови за оно што нама треба!“ Показало се, такође, да пројекат развија капацитете ученика и наставног особља како за професионални, тако и за лични развој и да повећава компетентност основних школа да одговоре на потребе локалне заједнице.