У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Чачку, 29.маја 2013. године са почетком у 19 часова одржан је Актив наставника и професора физичког васпитања.

Председника Актива за физичко васпитање, Мица Савковић, изнела је извештај са претходне седнице, као и планове рада, такмичења, манифестација које овај актив планира да уради како у сопственој организацији, тако и заједно са спортским клубовима, удружењима и локалном самоуправом. Договорено је да се подржи акција вожње бицикла у којој ће учествовати деца од 3. до 7. разреда, као и бројне друге активности. Све активности, како наставне, тако и  ваннастване, морају бити детаљно испланиране и предвиђене Годишњим планом рада школе, као и Школским програмом.

Договорено је да Актив наставника и професора физичког васпитања узме учешће у организацији Новембарских дана просветних радника, као и да да предлоге и сугестије и сходно својим компетенцијама искажу потребе за акредитованим семинарима и стручним скуповима.