{gallery}aktelno/kako_smanjiti_izostajanje_2013{/gallery}
                                                                                        IZVEŠTAJ SA OKRUGLOG STOLA

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju , 29. maja sa početkom u 17 časova, održan je akreditovan stručni skup-okrugli sto na temu KAKO SMANjITI IZOSTAJANjE SA NASTAVE. Autor okruglog stola je pedagog u Prehrambeno-ugostiteljskoj školi u Čačku, Vesna Kuveljić.

Tema je veoma aktuelna, posebno za profesore srednjih škola jer je izostajanje sa nastve dosta češća pojava u srednjim školama. Na okruglom stolu su obrađene sledeće teme:
– koji su najčešći uzroci izostajanja sa nastave;
– prezentacija rezultata istraživanja sprovedenog među učenicima srednjih škola na temu izostajanja sa nastave;
– predlozi profesora, šta i kako menjati u radu sa decom, dopuna i izmena pravilnika u školama;
– koja je uloga roditelja i porodice i njihovo aktivno uključivanje u život škole;
– škola i porodice institucije koje uče i u kojima se uči;
– značaj i uloga učeničkih parlamenata za rešavanje ove teme;
– vrsta podrške učenicima – uloga razrednog starešine, škole, šire zajednice, medija;
– diskusija na zadate teme;
Učesnici okruglog stola „Kako smanjiti izostajanje sa nastave“ bili su iz škola iz Čačka i to:
– 30 profesora Prehrambeno – ugostiteljske škole;
– 1 profesor Medicinske škole;
– 1 profesor Doma učenika;
– 9 profesora Mašinsko – saobraćajne škole;
– 1 profesor OŠ „Branislav Petrović“ Slatina
Svi učesnici će dobiti sertifikate o učešću na stručnom skupu.