{gallery}aktelno/obrazovna_postignuca_2013{/gallery}

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku, održan  je 1. i 2. juna 2013. godine seminar „OBRAZOVNA POSTIGNUĆA I INTEGRASANI TEMATSKI PRISTUP NASTAVI I UČENjU.“ Autor seminara je Ljiljana Levkov, a relizator je Biljana Stojanović. Seminar se prvenstveno odnosio na unapređenje kompetencija K2, realizacijom opštih i specifičnih ciljeva:

– Unapređivanje kvaliteta nastave usmerene na obrazovna postignuća i integrisan tematski pristup;

-Jačanje profesionalnih kompetencija nastavnika;

–  Organizovanje standarda postignuća u smislene celine teme u okviru jednog ili više nastavnih predmeta;

-Razvijanje veza među nastavnim predmetima;

Tokom realizacije seminara obrađeni su sledeći nastavni sadržaji:

 1. Važna pitanja savremene nastave i učenja.
 2. Nastava i učenje usmereni na standarde postignuća.
 3. Standardi postignuća i sadržaji programa.
 4. Tema i tematski pristup nastavi i učenju.
 5. Tema/ teme kao deo školskog programa.
 6. Metode i tehnike u odnosu na ciljeve i standarde postignuća.
 7. Nastavnik i njegova uloga u savremenoj nastavi i učenju.
 8. Programske sadržaje učesnici realizuju seminara u okviru sledećih aktivnosti:
 9. Izdvajanje standarda postignuća iz različitih nastavnih predmeta i grupisanje i u smislenu celinu;
 10. U odnosu na grupisane standarde postignuća definišu se naziv teme i ciljevi;
 11. U odnosu na standarde postignuća biraju se sadržaji koji omogućavaju efikasno ostvarivanje standarda postignuća;
 12. Uočavanje i vežbanje različitih mogućnosti i primene tematskog pristupa u nastavi;
 13. Predlaganje i analiziranje metoda i tehnika rada, izbor odgovarajuće metode;
 14. Planiranje, organizovanje i realizovanje timskog rada u procesu izdvajanja i grupisanja standarda postignuća, oblikovanja teme i izbora sadržaja;
 15. Planiranje i didaktičko-metodičko oblikovanje teme;
 16. Realizacija oblikovane teme i praćenje efekata;
 17. Prikazivanje i obrazlaganje predloga i rezultata rada grupe;
 18. Analiziranje, diskusija, argumentacija o prednostima i nedostacima odabrane teme i metode u odnosu na ciljeve učenja i uzrast učenika.

Seminaru je prisustvovalo 15 nastavnika OŠ „Milica Pavlović“ iz Čačka.