У  Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Чачку, 15. и 16. јуна 2013.године, одржан је семинар „Како радити са родитељима“. Аутори и реализатори семинара су Гордана Поповић Божанић и Драгана Оцокољић. Семинару су присусвовали 32 васпитача из Предшколске установе „Радост“ и један наставник из ОШ „Филип Филиповић“ Чачка.

Специфични и општи циљеви семинара су:

–        Подизање педагошке културе родитеља;

–        Квалитетнија и конструктивнија комуникација;

–        Усклађивање васпитних утицаја породице и школе

–        Подизање педагошке културе родитеља

–        Квалитетнија и конструктивнија комуникација;

–         Усклађивање васпитних утицаја породице и школe

Током семинара обрађене су следеће теме:

 – Усвајање знања и вештина неопходних за креирање конструктивнијег приступа у раду са родитељима

–   Разумевање улоге разредног старешине у креирању односа између родитеља и школе.

–   Теме и начини рада са родитељима.

–   Унапређивање културе дијалога.

–   Упознавање са карактеристикама различитих васпитних стилова.

 –  Креирање сценарија за родитељске састанке.

Учесници семинара су унапредили своје компетенције за комуникацију и сарадњу – К/4.

Како је министар просвете и науке РС прописао листу приоритетних области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања, овај семинар задовољава приоритетну област 7- сарадња са родитељима, ученицима, ученичким праламентима.

На основу спроведене евалуације међу учесницима семинара можемо рећи да су задовољни добијеним знањима, конкретним примерима из праксе који ће им користи у         свакодневном раду са децом и родитељима. Неки од коментара су да је семинар био јако поучан, занимљив и да су добијена знања веома корисна за свакодневну комуникацију са родитељима, за добру сарадњу, размену примера добре праксе, заједничке акције и др. Многе колеге су написале да им је семинар прави подстицај за даљи рад, као и да им је помогао да разреше неке своје дилеме како у раду са децом, тако и у раду са родитељима.