U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku, 15. i 16. juna 2013.godine, održan je seminar „Kako raditi sa roditeljima“. Autori i realizatori seminara su Gordana Popović Božanić i Dragana Ocokoljić. Seminaru su prisusvovali 32 vaspitača iz Predškolske ustanove „Radost“ i jedan nastavnik iz OŠ „Filip Filipović“ Čačka.

Specifični i opšti ciljevi seminara su:

– Podizanje pedagoške kulture roditelja;

– Kvalitetnija i konstruktivnija komunikacija;

– Usklađivanje vaspitnih uticaja porodice i škole

– Podizanje pedagoške kulture roditelja

– Kvalitetnija i konstruktivnija komunikacija;

– Usklađivanje vaspitnih uticaja porodice i škole

Tokom seminara obrađene su sledeće teme:

– Usvajanje znanja i veština neophodnih za kreiranje konstruktivnijeg pristupa u radu sa roditeljima

– Razumevanje uloge razrednog starešine u kreiranju odnosa između roditelja i škole.

– Teme i načini rada sa roditeljima.

– Unapređivanje kulture dijaloga.

– Upoznavanje sa karakteristikama različitih vaspitnih stilova.

– Kreiranje scenarija za roditeljske sastanke.

Učesnici seminara su unapredili svoje kompetencije za komunikaciju i saradnju – K/4.

Kako je ministar prosvete i nauke RS propisao listu prioritetnih oblasti stručnog usavršavanja od značaja za razvoj obrazovanja i vaspitanja, ovaj seminar zadovoljava prioritetnu oblast 7- saradnja sa roditeljima, učenicima, učeničkim pralamentima.

     Na osnovu sprovedene evaluacije među učesnicima seminara možemo reći da su zadovoljni dobijenim znanjima, konkretnim primerima iz prakse koji će im koristi u svakodnevnom radu sa decom i roditeljima. Neki od komentara su da je seminar bio jako poučan, zanimljiv i da su dobijena znanja veoma korisna za svakodnevnu komunikaciju sa roditeljima, za dobru saradnju, razmenu primera dobre prakse, zajedničke akcije i dr. Mnoge kolege su napisale da im je seminar pravi podsticaj za dalji rad, kao i da im je pomogao da razreše neke svoje dileme kako u radu sa decom, tako i u radu sa roditeljima.