U organizaciji Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak, 10. juna 2013. godine, u sali Skupštine opštine Gornji Milanovac, održan je SIMPOZIJUM na temu „Unapređivanje vođenja školske dokumentacije“.

Autori simpozijuma su Slađana Mijatović, Danijela Kovačević Mikić i Rada Karanac.

{gallery}aktelno//gornji_milanovac_2013{/gallery}

eme koje su obrađivane na simpozijumu su:

–  Značaj dokumentovanja aktivnosti u samovrednovanju, školskom razvojnom planiranju, stručnom usavršavanju, kao i programu za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja:

– Izrada izveštaja o samovrednovanju;

–  Pisanje izveštaja o realizaciji školskog razvojnog plana;

–  Vođenje zapisnika na sastancima tima/timova za samovrednovanje, tima za zaštitu od nasilja i stručnog aktiva za razvojno planiranje;

– Unapređivanje evidencionih listova za prijavu nasilja u školi, pisanje  plana zaštite učenika od nasilja, pisanje izveštaja tima za zaštitu od nasilja – predlozi obrazaca i pravljenja baze podataka po nivoima nasilja;

– izveštaji o realizaciji ličnog plana profesionalnog razvoja, godišnjeg plana stručnog usavršavanja (predlozi obrazaca, zapisnika, izveštaja i elektronske baze podataka);

– Ažuriranje i/ili unapređivanje baze podataka o samovrednovanju, školskom razvojnom planiranju, stručnom usavršavanju i programu za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja: prikaz primera dobre prakse iz škola (izveštaji, zapisnici, akcioni planovi, baze podataka);

 Unapređivanje dokumentacije koja se odnosi na školski program, godišnji plan rada, izveštaj o radu, praćenje napredovanja učenika i profesionalni portfolio:

– Školski program kao ogledalo celokupnog obrazovno-vaspitnog rada i života škole; primeri dobre prakse: struktura školskog programa, zapisnici stručnog aktiva za izradu školskog programa, izveštaji o radu);

–   Struktura godišnjeg plana rada kao operativnog i konkretnog dokumenta proisteklog iz školskog programa: primeri dobre prakse  (forma i struktura godišnjeg plana rada škole, predlozi za unapređivanje strukture godišnjeg plana rada);

–   Struktura izveštaja o radu škole kao ključnog dokaza o ostvarenosti obrazovno-vaspitnih ciljeva i programa rada; predlozi forme i strukture izveštaja, prikaz primera dobre prakse;

–   Dokumentacija o uspehu i praćenju napredovanja učenika i učenički portfolio: predlozi forme i strukture učeničkog portfolija, primeri obrazaca za praćenje napredovanje i vrednovanje učeničkih postignuća, ažuriranje i/ili unapređivanje baze podataka, primeri dobre prakse;

– Izrada profesionalnog portfolija nastavnika: dokumentacija  nastavnika o saradnji  sa lokalnom zajednicom i roditeljima, izveštaji i zapisnici o radu u stručnim organima ili timskom radu, ažuriranje i/ili unapređivanje baze podataka;

 Način vođenja pedagoške dokumentacije o učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju.

–  Zakonska i podzakonska regulativa – prezentacija;

–  Individualizovani način rada i  dokumentacija o individualizaciji: način i mesto evidentiranja, pisanje izveštaja, unapređivanje dokumentovanja individualizacije (obrasci), prikaz primera dobre prakse, diskusija.

– Individualni obrazovni plan: izrada pedagoškog profila, izrada IOP-a (primeri dobre prakse planova), pisanje izveštaja, izrada zapisnika sa sastanaka tima za IOP, predlog obrazaca za praćenje i vrednovanje individualnog obrazovnog plana, diskusija.

 Učesnici sipozijuma su imali priliku da čuju kolika je važnost postojanja  dobre dokumentacije, dobre organizacije i dobrog planiranja u jednoj vaspitnoobrazovnoj ustanovi kao i za sam vaspitnoobrazovni proces.

Simpozijumu „Unapređivanju vođenja školske dokumentacije“  prisustvovalo je 104 profesora osnovnih i srednjih škola iz Gornjeg Milanovca i to:

–  27 profesora Ekonomsko – trgovačke škole;

–  21 profesor Gimnazije;

– 17 nastavnika OŠ „Desanka Maksimović“;

– 18 nastavnika OŠ „Sveti Sava“;

– 19 profesora Tehničke škole;

– 1 nastavnik OŠ „Takovski ustanak“;