Процес упраљања пројектима је веома сложен и захтеван и захтева максимално ангажовање пројектног тима или менаџмент тимова, не само у области образовања, већ у свим сверама друштва. Како се сусрећемо са сталним недостатком финансијских средстава, потребно је обучити и „научити“ што више тимова за писање пројеката и пројектно планирање.

Пројекти заиста захтевају укључивање великог броја актера, као и координацију стручњака из различитих области, стално праћење конкурса, добро познавање бар једног страног језика и континуирано умрежавање установа и организација, како на локалном нивоу, тако и на републичком, односно међународном.
{gallery}aktelno//projektno_planiranje_nis_2013{/gallery}

У циљу пружања неопходне подршке запосленим у Регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању, као и Центрима за стручно усавршавање, Мрежа РЦ  и ЦСУ Србије, обезбедила је тродневне обуке за Пројектно планирање. Обуке су изведене у Кикинди и Нишу.

Представници Регионалног центра Чачак, Љиљана Војиновић и Горица Станојевић, као и сарадница Центра, директорка Предшколске установе „Моје детињство“, Сузана Симеуновић, 19.,20., и 21. 06. 2013. године, присуствовале су обуци „Пројектни менаџмент“, у Регионалном центру у Нишу. Закваљујући поментумом тренингу, запослени ће бити у могућности да анализирају ресурсе своје средине, одреде јаке и слабе стране, потребе и приоритете, као и да поставе циљеве пројекта, планирају и имплеметирају наведено у пројектни циклус. Основни циљ обуке је да се прате потенцијални извори финансирања, да се помаже васпитнообразовним установама при аплицирању на конкурсе, да се повезује што више установа, организација и да се из више „углова“ сагледавају потребе за квалитетнијим образовањем и васпитањем.

Регионални центри и Центри ѕа стручно усавршавање би већи део прихода у будућности требало да оставрују преко пројеката. Предавач /тренер на поменутој обуци, био је Драгослав Стевовић, професор предузетништва, рачунарства и информатике из Крушевца.