U prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku, 25. juna 2013. godine, održan je Aktiv direktora osnovnih škola Grada Čačka.

Dnevni red sastanka Aktiva bio je:

  1. Izveštaj sa prethodne sednice;
  2. Rezultati završnog ispita;
  3. Kalendar rada za narednu školsku godinu;
  4. Potencijalni tehnološki viškovi u osnovnim školama;
  5. Odabir udžbenika za narednu školsku godinu;
  6. Tekuća pitanja;