{gallery}aktelno//savet_pepsi_2013{/gallery}

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku, danas, 1. jula 2013. godine, održana je radionica na temu ŠKOLSKA DOKUMENTACIJA U SVETLU EKSTERNE EVALUACIJE. Autor i voditelj radionice je prosvetni savetnik Školske uprave u Čačku, Danijela Kovačević Mikić.
Održavanje radionice inicirao je Aktiv stručnih sardnika Moravičkog okruga (ASSMO). Prosvetna savetnica je prikazala na koji način školski program, godišnji plan rada i izveštaj o radu sa izveštajima o samovrednovanju, stručnom usavršavanju i razvojnom planiranju pružaju potvrdu o ostvarenosti standarda kvaliteta rada obrazovnovaspitnih ustanova.

Prisutni stručni saradnici iz osnovnih i srednjih škola Moravičkog okruga bili su obavešteni da ponesu po primerak dokumentacije kako bi na licu mesta mogli da sagledaju nedostatke, ili pak da utvrde postojanje bitnih elemenata u svojoj dokumentaciji, što će im ujedno služiti i kao potvrda dobrog rada i dobrog vođenja iste.
Predsednik stručnog aktiva stručnih saradnika MO, Katarina Dunjić Mandić, napravila je spisak prisutnih članova, na osnovu kojeg su svi dobili potvrde o učešću na radionici. Radionica je trajala 3 sata, a potvrde će koristiti kao dokaz o stručnom usavršavanju i ispunjenju 44 sata u Ustanovi.