{gallery}aktelno//gradjansko_modul_2_2013{/gallery}

Na osnovu potpisanog ugovora između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavod je u saradnji sa načelnicima školskih uprava i koordinatorima za stručno usavršavanje sačinio spisak učesnika i raspored obuka u tri ciklusa.
Prva dva ciklusa, za nastavnike u osnovnim školama na teritoriji ŠU Čačak, održana je 24. i 27. juna, kao i 1. jula 2013. godine, dok je obuka za profesore i stručne saradnike u srednjim školama održana 3. jula 2013. godine.

Edukatori obuka za osnovne škole bile su Marija Vulović i Zorica Dimitrijević, dok je obuku profesora za izvođenje nastave građanskog vaspitanja u srednjim školama vodio Vladan Seizović i Vesna Šaponjić.