У  просторијама Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању, уторак 9. 7. 2013. године у 11,00 одржаћан  је Актив директора основних и средњих школа Моравичког округа са следећим дневним редом:

–        пројекција броја одељења у првом  (основне и средње школе)  и петом разреду  (основне школе),

–        очекивани технолошки вишкови (предмет и број часова),

–        потребе за новим кадром,

–        списак запослених који по новом Закону испуњавају услов за одлазак у обавезну пензију

(40 год.стажа или 65 година живота),

–        разно ( одлазак у Крупањ, продужени боравак…).

Активу су присуствовали директори основних и средњих школа Моравичког округа.